Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)

IOM Nederland steunt migranten door middel van verschillende projecten, bijvoorbeeld op het gebied van vrijwillige terugkeer, hervestiging, gezinshereniging, integratie, migratie en ontwikkeling, en arbeidsmobiliteit.

IOM Nederland

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) werd opgericht in 1951 en is wereldwijd een van de belangrijkste organisaties op het gebied van migratie. Daarnaast is de organisatie aangesloten bij de Verenigde Naties. Uitgangspunt voor IOM is dat humane en ordelijke migratie zowel migranten als de gehele samenleving ten goede komt.

Een aantal voorbeelden van IOM projecten die zicht richten op arbeidsmobiliteit of migratie en ontwikkeling vind je hieronder.

Het MATCH-project, Hiring African Talents

Het MATCH project richt zich op arbeidsmobiliteit en circulaire migratie, door middel van het sturen op de vraag naar hoogopgeleide arbeidskrachten in vier Europese landen: Italië, België, Luxemburg en Nederland. Bedrijven met aantoonbare tekorten krijgen hierbij de kans om migranten uit Nigeria en Senegal voor een tot twee jaar aan te nemen om deze tekorten op te vullen. Deze vorm van circulaire migratie bevordert zowel de arbeidsmarkt in Nederland als de landen van herkomst, wanneer de migranten hun nieuwe kwaliteiten bij thuiskomst kunnen toepassen en zo ontwikkeling promoten.
In Nederland wordt het MATCH project uitgevoerd in samenwerking met de Netherlands-Africa Business Council (NABC).

In een recent gepubliceerd rapport van Clingendael over circulaire migratie wordt MATCH genoemd als een veelbelovend initiatief. Lees het hele rapport 'Gedeeld belang bij circulaire migratie' (clingendael.org).

Connecting Diaspora for Development (CD4D2)

Het Connecting Diaspora for Development (CD4D2) project promoot ontwikkeling in vier focuslanden door het inzetten van diaspora: Afghanistan, Irak, Nigeria en Somalië. In samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn specifieke sectoren en instellingen geïdentificeerd, waar ontwikkeling sterk van belang is. Een aantal voorbeelden hiervan zijn verschillende ministeries, de onderwijssector, gezondheidszorg, of justitie en rechtsstaat. Diaspora-experts worden vervolgens voor korte periodes uitgezonden naar hun land van herkomst, waar zij door middel van kennisoverdracht ontwikkeling bevorderen.
Veel leden van de diaspora voelen zich nog steeds sterk verbonden met hun land van herkomst. Hun expertise, culturele affiniteit en sterke toewijding biedt diaspora daarom een unieke positie binnen ontwikkelingssamenwerking.

IRIS: Ethical Recruitment

IRIS: Ethical Recruitment is IOM’s bekende initiatief om ethical recruitment onder arbeidsmigranten te promoten. IRIS is een meervoudig stakeholder initiatief die overheden, het maatschappelijk middenveld, de private sector en uitzendbureaus steunt om ethische recruitment te promoten binnen transnationale arbeidsmigratie. Het doel van IRIS is om eerlijke internationale recruitment te bewerkstelligen voor iedereen die hierbij betrokken is.
IRIS prioriteiten bestaan o.a. uit 1) bewustzijn creëren en capaciteitsopbouw, 2) empowerment van arbeidsmigranten, 3) regulatie van internationale recruitment, 4) vrijwillige certificering van uitzendbureaus, 5) stakeholder samenwerking en communicatie

Meer informatie over IOM Nederland en hun projecten (website IOM Nederland)

Contact

Contactpersoon: