ParticipatieMaatje

ParticipatieMaatje is een maatjesproject in Zwolle dat werkt aan vergroting van de redzaamheid van statushouders in de Zwolse samenleving.

ParticipatieMaatje is ooit begonnen met het ondersteunen van statushouders die al even in Nederland wonen en nog niet goed de aansluiting maken met de Nederlandse taal en cultuur. Deze ondersteuning bieden vrijwillige Participatiemaatjes nog steeds.
Het project heeft daarnaast een verbreding gekregen. Vanaf september 2020 wordt de de maatschappelijke begeleiding verzorgd van nieuwe Zwollenaren op de manier die past bij de nieuwe inburgeringswet. De maatschappelijke begeleiding vanaf het eerste jaar heet Nieuw in Zwolle.

Programma ParticipatieMaatje

Het programma van ParticipatieMaatje valt uiteen in drie odenrdelen:

  1. Nieuw in Zwolle : Nieuw binnengekomen statushouders vanaf dag één helpen met primaire regelzaken en inburgering.
  2. ParticipatieMaatje: Begeleiding van maatschappelijke participatie, monitoring verschillende levensdomeinen vanuit de MeedoenCirkel.
  3. Ik Werk in Nederland: Begeleiding van (vastgelopen) statushouders om hen binnen een jaar in Nederland van bijstand naar werk te bemiddelen.

Aanpak

Binnen het project wordt gewerkt met opgeleide ParticipatieMaatjes. De aanpak bij de nieuwe Zwollenaren die uit het AZC komen is vooral gericht op preventie en inburgering. De groep die al een paar jaar langer in Zwolle woont en is vastgelopen op welke manier dan ook vraagt om een planmatige, curatieve aanpak. Om de ontwikkeling van deelnemers te meten op verschillende leefgebieden is er een eigen meetinstrument, de MeedoenCirkel, een model dat ontwikkeling op zes verschillende levensgebieden inzichtelijk maakt, ontwikkeld. Dit instrument geeft tevens ondersteuning aan de vrijwilligers en houvast aan de begeleiding.
De training Ik Werk In Nederland (IWIN) is verder doorontwikkeld en een mooi middel om mensen te bemiddelen op weg naar werk. In deze JobGroup leer je als nieuwe Nederlander in tien lessen over werken in Nederland. We gaan aan de slag met talent en ervaring van de nieuwkomers, wie zij zijn en wat zij willen. Ook leren zij solliciteren en netwerken.

Praktijk

De visie is dat statushouders een zachte landing mogen maken na de turbulente jaren die ze vaak hebben meegemaakt. Statushouder worden financieel ontzorgd. Denk aan de inzet van beperkt budgetbeheer, financiële spreekuren, afnemen van toetsingskaders en trainingen. Nieuw in Zwollenaren kunnen deelnemen aan de financiële training GeldZeker! aan om hen te helpen met de financiële redzaamheid. De komende maanden gaat die training ook worden ingezet voor de deelnemers die we bij ParticipatieMaatje ondersteunen. Deze training is zelf geschreven en ontwikkeld en inmiddels hebben 38 deelnemers de training doorlopen voor het einde van dit jaar.

Deelnemers

Project ParticipatieMaatje: De groep nieuwe Zwollenaren die na 2013 in Zwolle kwamen wonen en extra ondersteuning nodig hebben worden aangemeld door regievoerders en/of het Sociaal Wijkteam.
Project Nieuw in Zwolle: De nieuwste instroom krijgen we via de gemeente aangemeld op het moment dat een koppeling met Zwolle door COA heeft plaatsgevonden.
Voor beide groepen is een uitgebreid stappenplan ontwikkeld over de aanpak en werkwijze.

Resultaten en toekomstperspectief

In 2020 liepen 53 trajecten met in totaal zo’n 161 deelnemers. Een groot deel daarvan is inmiddels succesvol uitgestroomd. Per deelnemer wordt bekeken wat er na een jaar begeleiding nog verder nodig is op verschillende leefthema’s en bij welke partnerorganisatie in de stad dat het best belegd kan worden. Voor het project ParticipatieMaatje zijn er in 2021 28 trajecten gestart en voor Nieuw in Zwolle 53 trajecten.
In de afgelopen 2 jaar hebben 40 deelnemers de JobGroup Ik Werk in Nederland doorlopen. Een deel is uitgestroomd richting werk, een deel richting werkervaringsplek of opleiding.

ParticipatieMaatje is een project waarin we integraal de uitdaging met elkaar aangaan om systeem en praktijk in de uitvoering bij elkaar te brengen. Bovendien zijn niet alleen de werkwijze maar ook de producten en trainingen die intern zijn ontwikkeld op andere plekken inzetbaar. Eén van de ambities is om de lokale aanpak breder te delen binnen de regio Overijssel en via andere steden waar al contacten zijn.  

Contact

Projectnaam: ParticipatieMaatje van Stichting Voor Elkaar Zwolle
Teamleider: Henk Woertink,  Henk@voorelkaarzwolle.nl 06-27 00 60 77
Contactpersoon: Elly Volkerink – de Vries
Contactgegevens: elly@voorelkaarzwolle.nl, 06-27 15 23 02

Meer weten? Bezoek de website voor meer informatie