Welcome App

Welcome App is een online platform in de vorm van een app waar nieuwkomers en locals bij elkaar worden gebracht.

Doel

Het doel is om de afstand tussen deze twee groepen te verkleinen. Nieuwe Nederlanders moeten het recht hebben om zich thuis te voelen in hun nieuwe land. Je ergens thuis voelen is het aangaan van nieuwe vriendschappen, het creëren van een netwerk en je weg vinden in de maatschappij. Daarom is er Welcome app; een gebruiksvriendelijke app die organisaties, nieuwkomers en locals met elkaar verbindt. Het is één centraal platform waar vraag en aanbod elkaar vinden, activiteiten worden aangeboden, contacten worden gelegd en kennis wordt gedeeld. Integratie doen we samen.

Werving

Het project is bedoeld voor nieuwkomers in Nederland (mensen met vluchteling-achtergrond). Daarnaast spreekt de Welcome App ook de organisaties aan die met nieuwkomers werken, net als bedrijven en culturele instellingen die iets willen betekenen. Deelnemers vinden de app voornamelijk door online marketing (social media), community events en persoonlijke verwijzingen.

Knelpunten en succesfactoren

Knelpunten zijn vooral te vinden in de beperkte financiële en daarmee HR en technologische middelen. Successen worden geboekt door het actieve maatschappelijke veld, de vele mensen
met een hart voor anderen en het gepassioneerde team.

Resultaten en toekomstperspectief

Het jaarrapport 2020 met de meest recentelijke opbrengsten / resultaten is beschikbaar via de website. In de toekomst zou een dergelijk platform in heel Europa van toepassing kunnen
zijn, met lokale aanpassingen. Maar het doel voor nu is om het platform in Nederland optimaal te maken.

Meer informatie over dit project (website van Welcome App).

Contact

Contactpersoon: Loes Ansems
loes@welcomeapp.nl | +31683921056