Project JA Statushouders (JAS)

Het Project JAS heeft als doel statushouders te ondersteunen bij hun duurzame integratie in de Nederlandse samenleving en hun participatie in de maatschappij te stimuleren.

Achtergrond

In 2015 nam de wereldwijde vluchtelingenstroom plotseling sterk toe. In de Leidse regio hebben zich in de afgelopen periode 694 volwassen statushouders gemeld die op zoek zijn naar een veilige toekomst voor zichzelf of voor hun gezin. Het vergt aandacht, zorg, beleid en bovenal betrokkenheid van gemeenten en burgers om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden en een duurzame integratie te bewerkstelligen.

Voor statushouders in de Leidse regio, bestaande uit de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude, is daartoe het programma Leidse Inburgering ontwikkeld. Dit is een educatief programma van 3 jaar, waarin een minimale inzet van 24 uur per week van statushouders is vereist.

Het programma is gericht op participeren in de samenleving, het onderwijs en op de arbeidsmarkt. In dit programma worden statushouders op alle leefgebieden begeleid en volgen zij verschillende trainingen om noodzakelijke kennis en vaardigheden op te doen.

Progamma

JAS is een project dat onder het cluster PMO (Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling) valt van de gemeente Leiden. De deelnemers krijgen oftewel een uitkering en komen naar JAS toe vanuit de asielzoekerscentra, of zijn gezinsmigranten die hun inburgeringscursus moeten afronden en een Participatieverklaringstraject bij ons volgen.
Voor de uitvoering en ontwikkeling van het programma Leidse Inburgering wordt gebruik gemaakt van Europese subsidies. Van statushouders wordt verwacht dat zij actief werken aan een zelfstandige positie in de samenleving. De uitkering is een tijdelijk vangnet en de insteek van Project JAS is dat mannen én vrouwen zo snel mogelijk eigen inkomsten verwerven. Soms is dit echter niet mogelijk. In die gevallen wordt van statushouders verwacht dat zij participeren door bijvoorbeeld het doen van vrijwilligerswerk. Statushouders onder de 30 jaar worden nadrukkelijk gestimuleerd en begeleid om onderwijs te volgen.
De begeleiding naar arbeid in het programma Leidse Inburgering verloopt bijna altijd via een of meerdere stages. JAS ziet dat het belangrijk is dat mensen in de praktijk leren en werkervaring op de Nederlandse werkvloer opdoen. Stages zijn van belang om mensen succesvol en duurzaam te kunnen plaatsen op de arbeidsmarkt.

Resultaten en toekomstperspectief

Lees de resultaten van Project JAS (pdf)

Per 1 januari 2022 gaat Project JAS werken in lijn met de nieuwe wet inburgering en zal het project als zodanig komen te vervallen. JAS is dan een programma Leidse Inburgering dat valt onder Werk & Inkomen.

Bekijk hier het schema van het educatief progamma (PDF)

Meer informatie over dit project (website JA)

Contact

Voor meer informatie over Project JAS kun je contact opnemen met de projectleider Eleonora Paauwe.
T: 06 - 1184 3331
E: e.paauwe@leiden.nl