Akkoord met tijdelijke bescherming Oekraïners

De Europese Commissie heeft voorgesteld om de Richtlijn Tijdelijke Bescherming te activeren. Het voorstel maakt onderdeel uit van het EU-maatregelenpakket, waaronder sancties, als reactie op de situatie in Oekraïne. Hiermee is de Raad van de Europese Unie akkoord gegaan.

Vluchtende Oekraïners, te voet met koffers, aan de grens met Hongarije © Shutterstock

De EU-Richtlijn bepaalt onder meer dat personen die tijdelijke bescherming genieten in staat moeten worden gesteld om:

  • In loondienst of als zelfstandige te werken;
  • Toegang te krijgen tot volwassenenonderwijs, beroepsopleiding en werkervaring;
  • Fatsoenlijk onderkomen te krijgen of middelen om huisvesting te vinden;
  • Sociale bijstand, financiële ondersteuning en medische zorg in het geval van onvoldoende eigen middelen te krijgen;
  • Jongeren jonger dan 18 jaar moeten toegang krijgen tot tenminste openbaar onderwijs.

De Europese Commissie verwacht dat tussen de 2,5 en 6,5 miljoen mensen als gevolg van het conflict met Rusland ontneemt zullen raken. Van deze personen zal naar verwachting tussen de 1,2 miljoen en 3,2 miljoen een aanvraag voor internationale bescherming doen.

Lees het nieuwsbericht Raad akkoord met tijdelijke bescherming Oekraïners