Makers Unite

Makers Unite is een sociale onderneming die lokale Amsterdammers en nieuwkomers bijeen brengt om samen betekenisvolle en duurzame producten te ontwerpen en te maken.

Makers Unite biedt nieuwkomers de plek en het ondersteunend programma om hun sociale en professionele netwerk uit te breiden. In 2016 startte Makers Unite als platform om nieuwkomers (vluchtelingen, migranten en asielzoekers) te in contact te brengen met professionele kansen in de Nederlandse creatieve sector.

Opzet van Makers Unite

In zes weken biedt Makers Unite nieuwkomers de plek en het ondersteunend programma om hun sociale en professionele netwerk uit te breiden. Door samen te maken kunnen mensen hun verhaal kwijt, ontstaan gesprekken en nieuwe relaties en worden ze verbonden aan bedrijven in de creatieve sector via ons netwerk van partners.
Makers Unite deelt de verhalen van nieuwkomers met publiek door het maken van duurzame textiel productie van kleding en merchandise voor bedrijven zoals Ben&Jerry’s, Filling Pieces, Arriva of Lush Cosmetics.

Onze aanpak leverde ons in juni 2016 de What Design Can Do – Refugee Challenge Award op, uitgereikt door de UN Refugee Agency en Ikea Foundation. Dit gaf ons de kans het programma te testen en waar nodig te verbeteren en een inspirerende werkplek te ontwikkelen in Amsterdam Nieuw-West.

Partners gezocht

Momenteel zoeken we partners die ons kunnen ondersteunen met subsidieaanvragen & investeringen, de ontwikkeling van producten en het verstrekken van werkgelegenheid voor onze deelnemers.

Resultaten en toekomstperspectief

Tot nu hebben we meer dan 210 nieuwkomers kunnen begeleiden in hun volgende professionele stap waarvan we 60% konden koppelen aan een relevante baan. Ons Creative Lab en de kledingproductie zijn altijd lopend. 

Meer informatie over dit project (website Makers Unite)

Contact

Thami Schweichler
thami@makersunite.eu
+31 20 723 05 06