Avondopleiding allround kapper

Sinds 2017 leidt het UAF samen met de Nederlandse Kappersakademie en L’Oréal statushouders op tot allround hairstylist.

Aanpak

Het opleidingsniveau van deze eenjarige avondopleiding is vergelijkbaar met mbo 3. Deelnemers volgen een jaar lang 2 avonden per week les, en lopen stage. Na het behalen van hun diploma worden zij begeleid naar een baan als kapper.

Opleidingseisen

De opleiding is bestemd voor statushouders die:

  • Een passie hebben voor het kappersvak (ervaring is niet vereist, motivatie is belangrijk).
  • Nederlands spreken op niveau B1.
  • In staat zijn om een jaar lang 2 avonden per week les te volgen.
  • Toestemming krijgen van hun gemeente om de opleiding te volgen en stage te lopen met behoud van uitkering.
  • Hun reiskosten zelf kunnen betalen, of daar een vergoeding voor krijgen van de gemeente.
  • Bereid zijn om stage te lopen.
  • In staat zijn om zelf modellen te werven: een proactieve houding, en beschikken over een netwerk zijn een pre.
  • Straks aan het werk willen als kapper

Resultaten en toekomstperspectief

In augustus 2021 hebben 19 deelnemers de opleiding afgerond, 18 van hen hebben het diploma allround hairstylist behaald. Ze worden op dit moment begeleid naar werk of het starten van een eigen salon. De intentie is om elk jaar met 1 of 2 groepen te starten, zonder dat er een einddatum is afgesproken. Zolang er onder de doelgroep en vanuit de kapperswereld financiering en belangstelling voor het project is, kunnen we blijven bestaan.

Meer informatie 

Het UAF verzorgt de werving en voorselectie van kandidaten.
Zie ook: Deelnemers kappersopleiding ontvangen eerste certificaat als hairstylist (website UAF)
Lees de actuele informatie op de website van de UAF

Contact:

advies@uaf.nl
Telefoonnummer: 030-2520835