Stichting de Nieuwe Buren: Leerwerktrajecten voor de bouw-, infra-, installatie- en metaalsector

Leerwerktrajecten leveren de sector opgeleide ‘handjes’ en helpen statushouders aan het werk!

Aanpak

Bij Stichting de Nieuwe Buren kunnen vluchtelingen (statushouders) van 27 jaar en ouder in een leerwerktraject naar werk geleid worden in de bouw-, infra-, installatie- of metaalsector. Vanaf 30 jaar hebben Nederlanders en ook statushouders geen recht meer op studiefinanciering en moeten zij zelf een werkgever vinden, wat moeilijk is als je het land en de arbeidsmarkt niet kent. Om deze reden ligt onze focus op deze leeftijdsgroep.

De stichting vervult in dit traject een regisseursrol en zij hebben in afstemming met werkgevers en branche-opleidingsinstituten een format ontwikkeld waarin statushouders   

  • in een groep van 12 deelnemers (vak)taal en vaardigheden ontwikkelen voor een passende werkhouding en leren hoe veilig te werken. Wij integreren de VCA-lesstof in de vaktaal en bieden een VCA-examen voor anderstaligen aan.
  • na afloop van een praktijkopleiding van 3 - 8 weken (afhankelijk van de leerdoelen die tevoren zijn afgestemd met de werkgevers) een dienstverband van minimaal 6 maanden krijgen bij door ons geselecteerde werkgevers.

Wij bieden leerwerktrajecten aan voor de functies: timmerman, kraanmachinist, glasvezelmonteur, monteur laadpalen, metaalbewerker/lasser.

Op deze manier krijgen werkgevers opgeleide ‘handen’ en kunnen statushouders een bijdrage leveren aan onze samenleving en integreren. Ook vindt er een besparing plaats op de uitkering.

Werkwijze

In een ‘ronde langs projecten’ krijgen potentiële deelnemers een beeld van de werkzaamheden die men in de verschillende sectoren bij werkgevers uit kan voeren. Na een selectie om een gelijksoortige groep van 12 geschikte deelnemers aan een leerwerktraject samen te stellen start een taalboost in combinatie met taalmaatjes en geïntegreerd met VCA-lesstof. Een module gepaste werkhouding maakt dat deelnemers begrip krijgen voor hoe Nederlanders met elkaar omgaan en voorbereid zijn op werksituaties bij de werkgever. De praktijkopleiding is afgestemd qua leerdoelen met de werkgevers, zodat helder is welke kennis en vaardigheden deelnemers (moeten) beheersen zodra zij aan het werk gaan.

Tijdens het leerwerktraject zijn er bedrijfsbezoeken (dagjes meelopen) zodat deelnemers en werkgevers elkaar kunnen verkennen om uiteindelijk een goede match te maken.
Het dienstverband is minimaal 6 maanden, waarbij wij deelnemers gedurende de eerste 24 maanden van hun dienstverband(en) begeleiden om een (landelijk erkend) MBO-certificaat te behalen.

Voordelen

Na een periode van 3-8 weken, afhankelijk van de sector en functie, stromen deelnemers uit de bijstand in een dienstverband bij solide werkgevers, die door ons gecommitteerd zijn. Tijdens een werkperiode van maximaal 24 maanden worden zij door de stichting begeleid om een (landelijk erkend )MBO-certificaat te halen.
De voordelen van deze aanpak zijn dat er niet alleen op korte termijn de mogelijkheid is te participeren in onze arbeidsmarkt maar ook dat deelnemers een betere positie op de arbeidsmarkt krijgen door een MBO-certificaat te (kunnen) behalen.
Een ideale opstap voor een Nederlandse carrière!

Daarnaast krijgen werkgevers ‘handen’ die meteen inzetbaar zijn en is er een (meerjarige) besparing op de uitkering.

Meer informatie over dit project (website Stichting de Nieuwe Buren)

Contact

Eveline Wagenaar

06- 50 262 051
mail : eveline@stichtingdenieuweburen.nl