Leerwerktraject voor elektromonteurs

Technical Valley, het UAF en Alliander organiseren samen een werk-leertraject met baangarantie voor (oud)statushouders. Na een mbo-opleiding Elektrotechniek kunnen deelnemers aan de slag als Eerste elektromonteur.

In de energiebranche is er een grote behoefte aan gekwalificeerde elektrotechnici. Dit leerwerktraject biedt statushouders met een achtergrond in de elektrotechniek de kans om bij te dragen aan de energietransitie en zich te ontwikkelen.

Theorie en praktijk

Deelnemers volgen een intensief opleidingstraject van anderhalf jaar. De eerste zes maanden gaan de deelnemers fulltime naar school in Ermelo. Ze volgen taal- en cultuurlessen, en krijgen theorie- en praktijklessen. Daarna lopen zij acht maanden een BPV stage. Na het behalen van het diploma kunnen deelnemers aan de slag bij Alliander in hun eigen woonomgeving.

Werving

De werving loopt uit via de website van Techinical Valley, sociale media, nieuwsbrieven en rechtstreekse contacten met onder andere gemeentes. Veel kandidaten melden zich nu ook via via, door bijvoorbeeld iemand te kennen die de opleiding al heeft gevolgd.

Aandacht voor jargon

Er wordt extra aandacht besteed aan de Nederlandse taal en het leren van het vakjargon. De kosten van het opleidingstraject worden vergoed door de werkgever. Het UAF verzorgt selectie van de kandidaten en de begeleiding tijdens het werkervaringstraject.

De start van het traject is september 2023.

Resultaten en toekomstperspectief

In 2022 is er weer een groep gestart. Het traject loopt al sinds 2017 en de intentie is om elk jaar een groep van 10 statushouders op te leiden. Het opleidingstraject duurt anderhalf jaar per groep. In september 2023 start een nieuwe groep.

Download de folder.

Meer informatie over dit project (website UAF)

Contact

advies@uaf.nl