Krachtbedrijf

Het eigen ondernemerschap laten bijdragen aan volledige participatie.

Doel

Bij Krachtbedrijf gaat het om het verwezenlijken van dromen en ambities. Daarbij streeft Krachtbedrijf naar economische zelfstandigheid middels het opzetten van een eigen bedrijf. Het programma is in het bijzonder bedoeld voor slachtoffers van allerlei vormen van geweld, zoals huiselijk geweld, seksueel geweld en dus ook oorlogsgeweld. Statushouders kunnen hier ook onder vallen.

Aanpak

Via een intensief en speciaal opgesteld programma worden mannen en vrouwen begeleid naar zelfstandig ondernemerschap. Een eigen bedrijf zorgt niet alleen voor een eigen inkomen, maar het biedt tegelijkertijd een betere mogelijkheid om werk en privé te combineren. Bovendien geeft het opzetten van een eigen bedrijf mannen en vrouwen de kans om hun droom te verwezenlijken. Dat kan bijvoorbeeld een eigen nagelstudio zijn, een handelsorganisatie of een webwinkel in tweedehands kleding.   

Progamma

Het programma bestaat uit vijf stappen:

 • Stap 1 - Screening door de opvang
  Contactpersoon AZC verstrekt op verzoek van de vluchteling een doorverwijzing voor deelname aan de voorlichtingsbijeenkomst.
 • Stap 2 - Voorlichtingsbijeenkomst ‘Droomvlucht’ 
  De vluchteling krijgt een realistisch beeld van ondernemerschap. 
 • Stap 3 – Intakegesprek
 • Stap 4 - Traject 8 maanden 
  Het traject bestaat uit workshops, individuele coachgesprekken, bedrijfsbezoeken en intervisie. Aan het einde van het traject heeft de vluchteling een ondernemingsplan geschreven.
 • Stap 5 - Evaluatie 

Het werken aan een eigen bedrijf versterkt het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Talenten komen weer naar boven en mensen komen volledig in hun kracht! 

Succesfactoren en aandachtspunten

Aangezien Krachtbedrijf zich specialiseert in ondernemerschap is het noodzakelijk om samen te werken met meerdere gemeenten om zodoende een groep te kunnen formeren. Krachtbedrijf werkt voornamelijk in groepen hoewel ook individuele trajecten mogelijke zijn. De uitvoering verloopt goed, mede dankzij de nauwe samenwerking met de opvangorganisaties, zoals vrouwenopvang, COA en Stichting Vluchtelingenwerk. Wat Krachtbedrijf zijn de succesfactoren: uitstekende ondernemerscoaches, intensieve begeleiding, compleet programma.

Ook blijven er aandachtspunten aanwezig bij uitvoering van het project. Bij het werken met de groep statushouders is het lastig om in een groep één taal te hanteren waarin iedereen zich kan uitdrukken en verstaanbaar kan maken. Daarnaast speelt cultuur en het gaande weg verkrijgen van een woning een uitdaging. 

Meer informatie over dit project (website Krachtbedrijf)

Contact

Josette Dijkhuizen
info@josettedijkhuizen.nl
06 - 2921 5435