Statushouders voor de Klas Utrecht

Hogeschool Utrecht en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF (i.s.m. andere partners) organiseren een leerwerktraject voor docenten in het voortgezet onderwijs.

In veel grote steden is er een enorm lerarentekort in het basis- en middelbaar onderwijs. Voor statushouders die graag aan de slag willen als docent op het mbo of in het voortgezet onderwijs in de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, techniek of informatica is er het leerwerktraject Statushouders voor de klas Utrecht.

Inhoud van het traject

Het leerwerktraject bevat didactiek, vakdidactiek, pedagogiek, NT2 lessen (Nederlands als tweede taal) en vaktaal. Vanaf september 2023 tot en met juni 2024 worden de kandidaten voorbereid op een carrière in het onderwijs.

Doelgroep

Deelnemers hebben een passie voor het onderwijs en willen graag als docent aan de slag. Zij hebben ook taalniveau B1 afgerond. Zie voor aanvullende eisen de flyer.

Download de flyer.

Meer informatie over dit project (website UAF)

Contact

advies@uaf.nl