Trainingen voor de begeleiding van vrouwelijke statushouders naar arbeidsparticipatie

Tweederde van de vluchtelingen die op dit moment naar Nederland komen, zijn vrouwen en kinderen.

Voor hen is het net zo belangrijk om voortvarend met de integratie te beginnen, als voor mannen. Daarom heeft Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, een training samengesteld voor de mensen die vluchtelingenvrouwen begeleiden naar taalverwerving, opleiding, activering en werk.

De arbeidsparticipatie van vrouwelijke statushouders blijft fors achter. Uit onderzoek weten we dat deze vrouwen, naast de ‘reguliere belemmeringen’ die elke statushouder ondervindt, op de weg naar (arbeids)participatie nog extra drempels tegenkomen. Een lage (arbeids)participatie betekent veelal ook economisch afhankelijkheid van de partner, onvoldoende kennis van de Nederlandse taal en maatschappij en het ontbreken van een sociaal netwerk. Naast dat deze vrouwen bij eventuele scheiding een enorme afstand tot de arbeidsmarkt hebben, zijn dit ook de vrouwen die in emancipatienota terug kunnen komen als ‘verborgen vrouwen’ of ‘slachtoffers van huiselijk en eer gerelateerd geweld’. Inzet op arbeidsparticipatie van vrouwelijke statushouders door gemeentes is dus van groot belang. Juist omdat zij in de komende jaren meer bevoegdheden zullen krijgen met betrekking tot integratie. Atria, het kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, ontwikkelde speciaal voor gemeentes de training “Begeleiding van vrouwelijke statushouders naar arbeidsparticipatie” die deelnemers kennis en vaardigheden laat opdoen voor betere begeleiding. De training is o.a. verzorgd voor klantmanagers van de Gemeente Amsterdam.

Meer informatie over dit project (website ATRIA)


Contact

Froukje Gaasterland
F.Gaasterland@atria.nl.