NewBees

NewBees bereidt nieuwkomers, vluchtelingen, voor op een baan: op een plek in onze samenleving.

NewBees gelooft in talent. In een samenleving waar iedereen de kans krijgt om talent te benutten. Waar je ook vandaan komt. Daarom matchen we nieuwkomers met traineeships bij lokale ondernemers en organisaties, waarbij talent en gelijkwaardigheid centraal staan.

Doel

Sinds 2016 zet NewBees zich in voor de participatie van nieuwkomers via het NewBees traineeship. Hierin bereiden we nieuwkomers, vluchtelingen, voor op een baan: op een plek in
onze samenleving. We matchen nieuwkomers met traineeships bij lokale ondernemers en organisaties. Traineeships zijn praktijkplekken in de lokale samenleving, ondersteund met workshops, netwerkgesprekken en buurtactiviteiten. Tijdens het traineeship worden mensen persoonlijk begeleid door de matchers. Zo slaan we een brug tussen nieuwkomers en de Nederlandse arbeidsmarkt.

Aanpak

Het zijn de mensen die NewBees tot een succes maken. Er zijn verschillende lokale teams in diverse steden in Nederland. De teams zijn inclusief en bestaan voor zeker 50% uit nieuwkomers. De teamleden zijn stevig verankerd in de lokale samenleving. Ze zijn de link tussen nieuwkomers en lokale organisaties. De matchers (persoonlijke begeleiders) werken in gelijkwaardige teams met getalenteerde nieuwkomers en lokale doorzetters. Ze begeleiden samen onze newbies en kunnen op elkaars kennis en netwerk rekenen. 

De matchers met een vluchtelingenachtergrond zijn een positief rolmodel voor de deelnemers: Het is hen immers ook gelukt om leuk en passend werk te vinden. Zij begrijpen wat de newbie meemaakt en motiveren hen om actief aan de slag te gaan met hun talent. De lokale doorzetters hebben een groot netwerk van potentiële werkgevers in de omgeving en begeleiden newbies naar (vrijwilligers)werk of stages in de buurt. Zo combineren ze het beste van twee werelden en koppelen ze kennis en netwerk aan elkaar, om matches te maken die ertoe doen en het welzijn van nieuwkomers verbeteren.

Op het innovatieve platform voegen nieuwkomers, samen met de matchmakers, ervaring, kennis en passie samen in een persoonlijk profiel. Met deze informatie matchen ze nieuwkomers met een passend traineeship. Tijdens het traineeship krijgen newbies persoonlijke ondersteuning en volgen ze een serie themaworkshops die hen ondersteunt bij het betreden van de Nederlandse werkvloer. Naast themaworkshops, organiseren ze netwerkgesprekken met mensen die newbies wegwijs maken in hun vak- of interessegebied.

Projectinformatie en resultaten

Sinds onze start in 2016 zijn er bijna 2000 succesvolle matches gemaakt en ongeveer 1000 nieuwkomers op weg geholpen in de Nederlandse samenleving. Uit onderzoek naar de impact van het NewBees traineeship blijkt dat de deelnemers verschillende vormen van welzijn ervaren, zoals algemeen werkplezier, meer sociale banden, verandering in sociale status en een verhoogd gevoel van autonomie.

Vanaf 2022 gaat NewBees verder uitbreiden onder de nieuwe inburgeringswet en nieuwkomers in de regio’s Noordwest, Zuidwest en Oost Nederland begeleiden naar participatie. Op deze manier blijft NewBees hun impact vergroten.

Meer informatie over dit project (website NewBees)

Contact

annemiek@new-bees.org