Forward Incubator: Ondernemerschapsonderwijs- en programma’s

Forward-Inc zet zich in om nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond in Nederland te ondersteunen met het opzetten van hun eigen onderneming.

Forward-Inc is een in Amsterdam gevestigde, internationaal opererende organisatie die zich inzet om nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond te helpen bij het nastreven van hun ondernemersdromen. Het netwerk van experts, investeerders, studenten en coaches uit verschillende sectoren slaan een brug tussen de zakelijke wereld en de maatschappij. Middels de  programma's zijn inmiddels meer dan 550 ondernemers getraind en uiteindelijk 60 bedrijven gestart.

Aanpak

Nadat de coronacrisis uitbrak is besloten om alle programma’s online uit te voeren. Dit was een uitdaging maar heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat de programma’s veel meer mensen hebben kunnen bereiken. Op dit moment kunnen mensen uit heel Nederland (en daarbuiten) gemakkelijk aansluiten bij de onlineprogramma’s. Dit heeft ervoor gezorgd dat er meer deelnemers zijn uit gebieden buiten Rotterdam en Amsterdam en dat er meer vrouwen deel zijn gaan nemen aan de programma’s.

Doelgroep

De doelgroep is: Nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond, dat wil zeggen statushouders en asielzoekers.

Forward-Inc komt via verschillende kanalen in contact met deze doelgroep:

  • Gemeenten;
  • Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA);
  • Vluchtelingenwerk Nederland;
  • Digitale marketing via Facebook-groepen waarin veel nieuwkomers actief zijn;
  • Mond-op-mondreclame via de gemeenschap van alumni;
  • Andere organisaties zoals Refugee Start Force, Makers Unite, Newbees en Refugee Talent Hub;
  • Sociale media via verschillende kanalen zoals LinkedIn, Facebook en Instagram.

Resultaten en toekomstperspectief

Aan het einde van 2021 zullen er 200 nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond het Digitale Ondernemerschaps Programma hebben doorlopen en hebben 60 ondernemers met een vluchtelingenachtergrond de Forward Incubator doorlopen.

Op dit moment zijn 155 ondernemers die de Forward Incubator hebben doorlopen en zijn er 60 ondernemers die hun bedrijf hebben geregistreerd bij de Kamer van Koophandel nadat zij hebben deelgenomen aan de programma’s.

In 2026 is Forward Inc de leidende organisatie op het gebied van ondernemerschap en het verbeteren van employability voor vluchtelingen in de EU en het Midden-Oosten, met kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Berlijn, Istanbul en Cairo. Forward-Inc is het kenniscentrum voor mensen die met ondernemerschap kennis willen maken, op zoek zijn naar intensieve training, begeleiding en coaching en voor ondernemers die willen groeien. Forward-Inc biedt gratis ondernemerschapsonderwijs aan meer dan 4.000 aspirant-ondernemers op jaarbasis, en kunnen vervolgens 500 intensieve begeleiding bieden in de start van hun bedrijf, waarvan meer dan 200 ook daadwerkelijk een bedrijf starten. Tevens blijven oud-deelnemers onderdeel van het netwerk. Jaarlijks laat Forward-Inc 100 deelnemers toe tot het groeiprogramma of acceleratorprogramma. Daarnaast zijn op jaarbasis meer dan 2000 vrijwilligers betrokken bij de organisatie.

Meer informatie

Lees verder op de website van Forward Inc.

Contact

Contactpersoon is Tom Kloosterman
tom@newcomersforward.com / +316-54798055