IntroMAP

In de training Introductie Module Arbeidsmarkt en Participatie (introMAP) gaan statushouders aan de slag met het verkennen van hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Welke eerste stappen kunnen ze zetten? Welke werknemersvaardigheden hebben ze? Hebben zij al een netwerk, een cv? Kunnen zij vrijwilligerswerk doen of misschien zelfs meteen betaald werk?

In 15 lesuren gaan de deelnemers aan de slag met:

  • beroepenoriëntatie
  • realistisch beroepsbeeld
  • beroepskansen
  • arbeidsmarkt, belasting en regels
  • beroepscompetenties verwerven
  • solliciteren
  • werkcultuur
  • werk vinden
  • netwerk opbouwen

De doelgroep bestaat uit inburgeringsplichtige vergunninghouders die in de COA-opvang zitten. De deelnemers worden geselecteerd en uitgenodigd door medewerkers van het COA.

Training

Bij voorkeur wordt er een fysieke training aangeboden. Indien er maatregelen zijn die verhinderen dat er fysieke trainingen gegeven kunnen worden dan kan er worden uitgeweken naar de introMAP online training. De training bevat 8 onderwerpen die in 5 sessies van 3 uur worden aangeboden op locatie. Het heeft de voorkeur om de training sessies 2 x per week te geven. Hiermee is de duur van de training ongeveer 3 weken in totaal.

Lees verder voor de opbouw en onderwerpen van de training op de website van COA.

Resultaten en toekomstperspectief

De cursisten hebben tijdens de pilottrainingen introMAP kennis opgedaan over de Nederlandse arbeidsmarkt en de Nederlandse werkcultuur. Zij hebben een beter beeld gekregen over hun ambities en wensberoep, welke mogelijkheden er zijn en welke competenties zij hiervoor nodig hebben. De trainers en cursisten vinden dat de doelen van de pilot introMAP zijn behaald; namelijk dat cursisten zich oriënteren op de Nederlandse arbeidsmarkt en hun arbeidsmarktcompetenties in beeld brengen wat past bij hun ontwikkelbehoeften. De deelnemers vonden de training heel informatief, waren enthousiast over het werken met “soft skills” (competenties) en het inzet van het rolmodellen. De training wordt in uitgebreide vorm aangeboden aan statushouders tijdens hun inburgering in de gemeente.

De training introMAP vormt een onderdeel van het programma ‘Voorbereiding op inburgering (Voorinburgering) en behoort tot het structurele aanbod van het COA in het kader van de nieuwe wet inburgering.

Contact

Projectnaam: IntroMAP (Introductie Module Arbeidsmarkt en Participatie)

Sinan Evsen | SinanEvsen@coa.nl, 06 31 10 64 87

Lees verder over het project IntroMAP