Coachklas Anderstaligen 18+

De coachklas Anderstaligen 18+ is een intensief voltijds traject voor studenten tussen de 18 en 23 jaar.

Aanleiding

Bij ISK zijn veel leerlingen die nog niet voldoende toegerust zijn om aan een MBO opleiding te kunnen beginnen. Vaak is een te grote taalachterstand het probleem, maar ook het tekort aan schoolse MBO vaardigheden of nog niet voldoende ingeburgerd zijn, kunnen een succesvolle schoolloopbaan in de weg staan. 
Ze krijgen een goede voorbereiding op wat er binnen het MBO aangeboden wordt en wat er van ze verwacht wordt als ze gaan studeren.

>Doel

Gedurende het traject (18 weken) willen we inzichtelijk maken wat het niveau en de mogelijkheden zijn in het Nederlandse onderwijssysteem. Tijdens dit traject bereiden we studenten voor om een goede aansluiting te vinden bij een vervolgopleiding in het MBO, inburgering of uitstroom naar werk.

In de coachklas werken we aan de volgende vakken:

  • Nederlands
  • Rekenen
  • Beroepenoriëntatie
  • Sociale vaardigheden
  • Burgerschap
  • Computervaardigheden
  • Sport
  • Stage
  • Samenwerkingsprojecten

Per week wordt 1 dag stage gelopen bij een bedrijf of instelling.

Door (coach-)gesprekken, voortgang in opdrachten en stage wordt men uitgedaagd. Elke 4 weken is er een voortgangsgesprek waarin duidelijk wordt hoe het gaat en wat er de komende periode nodig is om de voortgang te garanderen. Aan het eind van de lesperiode wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn voor een vervolgtraject.

Een goede samenwerking tussen de stakeholders (ISK, gemeente, Vluchtelingenwerk enz.) is nodig om randvoorwaarden de scheppen die het voor leerlingen mogelijk maakt het traject te volgen.

Meer informatie over dit project (Website Scalda)

Contact

Paula Dourleijn
pdourleijn@scalda.n