Risicoanalyse: overzicht en prioritering van risico's en impacts voor mensenrechten, milieu en dierenwelzijn

Wanneer je inzicht hebt gekregen in de keten en de gebruikte materialen en processen kun je de risico’s en impacts op het gebied van mensenrechten, milieu en dierenwelzijn vaststellen. Je kan hierbij een onderscheid maken tussen algemene risico’s en de meest waarschijnlijke risico’s. Deze laatsten zijn de risico’s waarvan je de kans dat deze optreden het grootste acht. Deze risico’s en impacts prioriteer je vervolgens op basis van de waarschijnlijkheid en ernst.

Op basis van je verkregen inzicht in de keten (zie voorgaande vragen), ga je nu een stap verder door in je keten je risico’s en impacts vast te stellen. Je kan hierbij een onderscheid maken tussen algemene risico’s en de meest waarschijnlijke risico’s. Deze laatste zijn de risico’s waarvan je de kans dat deze optreden het grootste acht. Je kan hierbij bijvoorbeeld country studies van Fair Wear Foundation raadplegen, de MVO-risico checker en auditrapporten specifiek over jouw productie- of toeleveringsketen.