Due Diligence Succesfactor: Samenwerking met peers, leveranciers, ngo’s, rightholders en klanten

Wanneer het aankomt op succesvol IMVO is samenwerking cruciaal. Niet alleen binnen de eigen productieketen, maar ook met gelijkgestemden, concullega’s, NGO’s, vakbonden, rightholders en klanten. (Rightholders zijn diegenen wiens rechten mogelijk worden geschonden. Rightholders zijn dus de mensen achter de naaimachine, de (katoen)boer). Samenwerking kan op veel verschillende niveau’s plaatsvinden en daarmee verschillende vormen aannemen. Bekijk hieronder hoe je dit zou kunnen aanpakken.

Dit kun je doen:

  • Investeer in een betekenisvolle dialoog met belanghebbenden: tweerichtingscommunicatie, vertrouwen en feedback.
  • Realiseer je dat dit allemaal tijd kost en persoonlijk contact cruciaal is voor dit proces.
  • Wees bereid zijn om te leren en (publiek) te delen met collega's, leveranciers, NGO's, rechthebbenden (zoals werknemers in productielocaties) en klanten.
  • Ga partnerschappen aan met leveranciers; van koper-leverancier naar echte samenwerking.
  • Breng frequente (online) bezoeken aan leveranciers en maak tijd om elkaar te leren kennen.
  • Impactprojecten kunnen jouw bedrijf helpen om samenwerking met collega's, leveranciers en NGO's en rechthebbenden te realiseren
  • Deze impactprojecten kunnen ook een vliegwiel zijn om jouw bedrijf te betrekken bij IMVO. Bijvoorbeeld doordat je over concrete behaalde succes kan delen.