Due Diligence Succesfactor: IMVO als onderdeel van de organisatiestructuur en rolverdeling

Om de supply chain ten goede te kunnen veranderen, moet de hele organisatie hiernaar handelen. Dit kan niet alleen bij de IMVO-afdeling belegd zijn of een project dat je ernaast doet. Het moet geïmplementeerd en aanwezig zijn in alle lagen van de organisatie. Het is de raad van bestuur van een bedrijf die beslist over de te volgen weg en de beschikbare budgetten om deze doelen te bereiken. Dat betekent dus dat het bestuur betrokken moet zijn bij wat er speelt op dit gebied. Het implementeren van een due diligence managementsysteem begint en eindigt met het hierop voorbereiden van de organisatie. Er moet binnen de gehele organisatie de bereidheid zijn om veranderingen aan te brengen in de organisatiestructuur en het bedrijfsmodel.

  • Zorg dat IMVO is ingebed over de hele linie van senior leiderschap/topmanagementniveau zodat het wordt doorgevoerd in de organisatie
  • Bouw directe rapportagelijnen in naar de CEO over IMVO en faciliteer regelmatig contact vooral over ernstig geïdentificeerde potentiële en actuele risico's
  • Maak IMVO een standaard onderwerp op de agenda van directie, raad van commissarissen en raad van bestuur
  • Formuleer KPI’s en functiebeschrijvingen op IMVO/duurzaamheid die buiten de directe scope van het duurzaamheidsteam vallen, b.v. X% duurzamere producten/X% duurzamere verpakkingen
  • Stel duurzaamheidstaken op in alle lagen van het bedrijf en verbind deze met de dagelijkse bedrijfsvoering
  • Ontwikkel een rapportagestructuur aan de CEO en het topmanagement over IMVO door externe belanghebbenden