DIT, Duaal Inburgerings Traject voor werk in de bouw- en installatiebranche

Een duaal beroepsgericht inburgeringstraject levert de bouwsector ‘handen’ en helpt statushouders aan werk!

Bij Stichting de Nieuwe Buren kunnen vluchtelingen (statushouders) van 27 jaar en ouder in een duaal inburgeringstraject naar werk in de bouw-, installatie- of metaalsector worden toegeleid. Vanaf  30 jaar hebben vluchtelingen geen recht meer op studiefinanciering en moeten zij zelf een werkgever vinden; om deze reden ligt onze focus op deze leeftijdsgroep. Wij vervullen in dit traject een regisseursrol.

Wij hebben in afstemming met werkgevers en branche-opleidingsinstituten een format ontwikkeld waarin vluchtelingen    

  • in een groep van 16 deelnemers taal en vaardigheden ontwikkelen voor een passende werkhouding
  • na afloop van een korte praktijkopleiding (leerdoelen zijn afgestemd met de werkgevers) inclusief VCA-diploma uitstromen naar 15 maanden werk bij door ons geselecteerde werkgevers, waardoor zij werkgevers de ‘handen’ bieden, waar behoefte aan is, zij een bijdrage aan onze samenleving kunnen leveren en integreren en er een besparing op de uitkering plaats kan vinden.

Werkwijze

In een ‘ronde langs bouwprojecten’ krijgen potentiële deelnemers een beeld van de werkzaamheden die men bij werkgevers uit gaat voeren. Na een selectie om een gelijksoortige groep van 16 deelnemers samen te stellen start een taalboost in combinatie met taalmaatjes en een maatschappelijke stage  (indien nodig) en een module gepaste werkhouding/VCA (leer-werksituaties, jargon en veiligheidsprocedures) . Als het taalniveau voldoende is om een praktijkdocent te begrijpen start de praktijkopleiding (3 maanden fulltime), waarna 3 maanden stage en een dienstverband van 12 maanden bij door ons geselecteerde werkgevers.

Het taaldeel loopt door tot iedereen geslaagd is voor het inburgeringsexamen. Afhankelijk van het taalniveau is er uitstroom uit de bijstand na minimaal 6 maanden.

Voordelen

Na een korte doorlooptijd waarin taal, gepaste werkhouding en een praktijkopleiding worden gevolgd stroomt men in in een dienstverband bij een werkgever, waar een deelnemer gecoacht wordt door een daartoe opgeleide leermeester. Het mes snijdt aan meerdere kanten: werkgevers krijgen ‘handen’ die meteen inzetbaar zijn, vluchtelingen krijgen perspectief op het leveren van een bijdrage in onze samenleving en er is een (meerjarige) besparing op de uitkering.

Meer informatie over dit project (website Stichting de Nieuwe Buren)

Contact

Eveline Wagenaar
mail : eveline@stichtingdenieuweburen.nl