Project VIP2 (Vluchtelingen Investeren in Participeren)

VluchtelingenWerk gaat samen met werkgevers, opleiders en de lokale overheid 2000 vluchtelingen voorbereiden op werk.

Doel

2000 vluchtelingen toeleiden naar de arbeidsmarkt en zo hun participatie op de arbeidsmarkt bevorderen.

Aanpak

Het project VIP2 bestaat onder andere uit:
 • Het aanbieden van een trainingsprogramma waarbij de deelnemers de kerncompetenties leren die nodig zijn om 'arbeidsmarktfit' te zijn zodat zij toe kunnen treden tot de arbeidsmarkt óf kunnen instromen naar een opleiding.
 • Individueel maatwerk: een persoonlijke coach (vrijwilliger) werkt samen met de deelnemer aan de persoonlijke doelen, en dus het realiseren van het individuele actieplan. De deelnemer maakt kennis met het bedrijfsleven en met opleidingen.
 • Het bedrijfsleven interesseren voor de doelgroep en hen het potentieel van vluchtelingen te laten ervaren. Dit door werkgevers in contact te brengen met vluchtelingen door het organiseren van ontmoetingsactiviteiten, werkbezoeken, stage-cafés, expertmeetings en het inzetten van rolmodellen. Met als doel dat zij binnen hun bedrijf ruimte bieden aan vluchtelingen in de vorm van stages of vrijwilligerswerk.
 • De (lokale) overheid overtuigen van de VIP2 aanpak/methodiek om vluchtelingen langdurig uit de bijstand te krijgen

Projectinformatie en resultaten

 • 2000 vluchtelingen zijn beter toegerust en geïnformeerd over hun arbeidsmarktperspectief, maken daardoor betere loopbaankeuzes en hun kansen op de arbeidsmarkt zijn vergroot.
 • 300 vrijwilligers worden getraind als arbeidscoach.
 • Er ligt een beproefd plan van aanpak loopbaanoriëntatie op maat
 • Er wordt beter aangesloten op wensen werkgevers, het draagvlak en kennis van de doelgroep wordt bij hen vergroot: betere match vluchteling-werk.
 • Opbouw duurzaam regionale samenwerking met diverse partners, zoals werkgevers, opleiders, en lokale overheid.
 • Project VIP2 is een vervolg op VIP en is gestart in 2017. Het project heeft een looptijd tot 2020. In het project wordt samengewerkt met ruim
 • 180 werkgevers en 60 gemeenten. VIP2 wordt medegefinancierd door het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) en de Rabobank Foundation.

Meer informatie over dit project (website VluchtelingenWerk)

Contact

info@vluchtelingenwerk.nl