Project VIP2 (Vluchtelingen Investeren in Participeren)

VluchtelingenWerk heeft samen met werkgevers, opleiders en de lokale overheid 2000 vluchtelingen voorbereid op werk.

Doel

Het doel van het project VIP2 was om vluchtelingen voor te bereiden op de Nederlandse arbeidsmarkt door middel van training, coaching en het opdoen van praktijkervaring.

Tussen november 2017 en november 2020 zijn er binnen het VIP2-project 1537 vluchtelingen arbeidsfit gemaakt. Zij kregen meer inzicht in hun wensen en ambities en hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Dit vormde een belangrijke stap richting een stage of betaalde baan.

Aanpak

Na VIP1 is de methodiek aangescherpt. Het succes van het VIP2-project bevond zich in de duurzame toeleiding van vluchtelingen naar de arbeidsmarkt. Elke deelnemer volgde een traject van 6 maanden met als belangrijkste onderdelen:

 • •Maatwerk door één-op-één begeleiding door een vrijwillige arbeidscoach;
 • Opbouwen van een netwerk door o.a. praktijkervaring en stagelopen;
 • Deelnemers worden zich bewust van hun kwaliteiten zodat ze zich met meer zelfvertrouwen aan een werkgever kunnen presenteren;
 • Deelnemers leren meer over hun kansen en mogelijkheden in Nederland. Dit helpt hen in hun zoektocht naar een baan.

Projectinformatie en resultaten

 • 1537 vluchtelingen hebben deelgenomen aan een geïntegreerd traject van groepstraining, coaching en praktijkervaring
 • Er zijn 133 groepstrainingen georganiseerd door heel Nederland
 • 444 arbeidscoaches hebben zich vrijwillig ingezet voor de begeleiding van vluchtelingen

Samenwerking

 • Er is samengewerkt met 105 gemeenten
 • 256 werkgevers hebben deelnemers een bedrijfsbezoek of praktijkervaring aangeboden
 • Samen met gemeenten en werkgevers zijn er 33 kennisdeelbijeenkomsten georganiseerd door het hele land

Ook de samenwerking tussen VluchtelingenWerk, gemeenten en werkgevers was doorslaggevend voor het succes van VIP2. Dankzij het project kon VluchtelingenWerk een brug slaan tussen vluchtelingen, gemeenten en werkgevers.

Kennisontwikkeling

De VIP-methodiek is doorontwikkeld, met name voor specifieke doelgroepen (VIP A1, VIP in eigen taal en VIP Jongeren)

 • In samenwerking met de trainers zijn er trainingshandleidingen ontwikkeld die ook kunnen worden ingezet na afloop van het project
 • Er is een kennisplatform gelanceerd waar vrijwillige arbeidscoaches hun deskundigheid kunnen vergroten
 • Door onderzoeksbureau Verwey-Jonker is er onderzoek gedaan naar de impact van VIP2. Door het project zijn deelnemers niet alleen dichterbij een stage of baan gekomen, maar hebben ze ook beter zicht gekregen op hun wensen en talenten.

Meer informatie over dit afgeronde project (website VluchtelingenWerk)

Contact

info@vluchtelingenwerk.nl