Project Euro-Wijzer

Met het project Euro-Wijzer helpt VluchtelingenWerk Nederland vluchtelingen financieel zelfredzaam te worden en schulden te voorkomen.

Als vluchtelingen in Nederland aankomen, hebben ze vaak geen enkel financieel vangnet. En daardoor vaak een sociaal-economische achterstand. Ze hebben nog geen werk en meestal geen financiële buffer, terwijl ze wel meteen bij aankomst in Nederland veel kosten hebben

Preventie

Project Euro-Wijzer richt zich op de preventie van schulden onder vluchtelingen. VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen met de juiste voorlichting en een cursus. De cursus is zo aangepast dat deze gegeven kan worden aan groepen vluchtelingen en ingezet kan worden als één-op-één begeleiding door vrijwillige budgetcoaches.

Samenwerking

In het project wordt samengewerkt met andere instanties die zich bezighouden met schuldpreventie en schuldhulpverlening zoals gemeenten, nutsbedrijven en sociale partners als Schuldhulpmaatje, lokale formulierenbrigades, Humanitas en het Nibud. Euro-Wijzer wordt mede gefinancierd door het Oranje Fonds.
Meer informatie over dit project (website VluchtelingenWerk)

Contact

info@vluchtelingenwerk.nl