Project Euro-Wijzer

Met het project Euro-Wijzer helpt VluchtelingenWerk Nederland vluchtelingen financieel zelfredzaam te worden en schulden te voorkomen.

Als vluchtelingen in Nederland aankomen, hebben ze vaak geen enkel financieel vangnet. En daardoor vaak een sociaal-economische achterstand. Ze hebben nog geen werk en meestal geen financiële buffer, terwijl ze wel meteen bij aankomst in Nederland veel kosten hebben

Preventie

Project Euro-Wijzer richt zich op de preventie van schulden onder vluchtelingen. VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen met de juiste voorlichting en een cursus. De cursus is zo aangepast dat deze gegeven kan worden aan groepen vluchtelingen en ingezet kan worden als één-op-één begeleiding door vrijwillige budgetcoaches.

Aard en omvang deelnemers

Als een vluchteling vanuit het AZC naar een gemeente verhuisd geeft VluchtelingenWerk in ongeveer 2/3 van alle gemeenten maatschappelijke begeleiding met betrekking tot inzicht krijgen in te besteden geld en allerlei regelzaken rondom financiën.

Onze vrijwillige maatschappelijk begeleiders worden getraind in de methode Eurowijzer. Indien er met een gemeente afspraken gemaakt zijn binnen een subsidie, aanbesteding of losse inkoop, geven we in die gemeente de groepscursus ‘omgaan met geld’. Deelnemers zijn vluchtelingen die door VluchtelingenWerk begeleid worden na huisvestiging in een bepaalde gemeente.

Succesfactoren

Veel maatschappelijk begeleiders zijn reeds getraind in de methode Eurowijzer. Dit maakt dat het levensdomein financiën in de maatschappelijke begeleiding van VluchtelingenWerk gestructureerd opgepakt wordt en nauw aansluit op de cursus omgaan met geld. Individuele begeleiding en de groepscursus omgaan met geld versterken elkaar op deze manier.

Het mogelijke knelpunt dat er geen eenvormige taalgroepen gevormd kunnen worden, is opgelost door deelnemers vanuit diverse locaties samen te voegen. Ook biedt VluchtelingenWerk de mogelijkheid om de cursus online te volgen. Bij digitaal minder vaardige deelnemers kan dit op kantoor.

Samenwerking

Binnen de methode Eurowijzer wordt samengewerkt met andere instanties die zich bezighouden met schuldpreventie en schuldhulpverlening zoals gemeenten, nutsbedrijven en sociale partners als Schuldhulpmaatje, lokale formulierenbrigades, Humanitas en het Nibud

Resultaten

De cursus wordt per jaar meer dan 100 keer gegeven in 50 gemeenten. Deelnemers geven aan na de cursus meer grip te hebben op hun financiën.

Toekomstperspectief

Eurowijzer als methode met allerlei tools is de basis van waaruit VluchtelingenWerk statushouders na vestiging in de gemeente informeert, financieel bewust maakt en begeleidt naar de beoogde financiële zelfredzaamheid. Dit doen we in alle Nederlandse provincies in veel gemeenten. De methode is aangepast op de ontzorgperiode, die in de nieuwe inburgeringswet per 1 januari 2022 verplicht wordt.

Eurowijzer is een onderdeel geworden van de dienstverlening die VluchtelingenWerk kan leveren. Veel vrijwilligers zijn reeds getraind in de methode opdat de individuele maatschappelijke begeleiding, eventueel in te zetten budgetcoaching en de ‘cursus omgaan met geld in Nederland’ eenduidig zijn en elkaar versterken.

Meer informatie over dit project (website VluchtelingenWerk)

Contact

info@vluchtelingenwerk.nl

Contactpersoon: Erna Geleijnse
e.geleijnse@vluchtelingenwerk.nl | 06-57163768