Voorbereiding op de Nederlandse arbeidsmarkt door Deloitte Impact Foundation

De Deloitte Impact Foundation (DIF) organiseerde in 2022 en 2023 op projectbasis drie evenementen met workshops waarin vluchtelingen (waaronder veel Oekraïners) werden voorbereid op het betreden van de Nederlandse arbeidsmarkt.

Garagewerker onder auto aan het werkWorkshops

Via de Deloitte Impact Foundation krijgt elke medewerker de kans om tijd te besteden aan het helpen bij of opzetten van projecten met een maatschappelijk doel. Anastasiia Shovkoplias heeft van deze kans gebruik gemaakt en verschillende projecten opgezet die gericht zijn op vluchtelingen, iets wat haar persoonlijk raakt. Het doel van de evenementen was om vluchtelingen een steuntje in de rug te bieden bij de eerste stappen richting de Nederlandse arbeidsmarkt. De evenementen bestonden uit drie workshops:

  • Bij een CV-workshop leerden deelnemers hoe je een goed CV maakt. Daarna kregen zij tijdens een feedbacksessie gerichte en persoonlijke feedback op hun CV.
  • Tijdens simulaties van een sollicitatiegesprek gingen Deloitte-medewerkers in gesprek met de deelnemers, die daar vervolgens persoonlijke feedback op kregen. Dit kon individueel of in groepsverband, om ook te leren van voorbeelden en feedback van andere deelnemers.
  • In oktober 2022 was de derde workshop een soft-skill training waar onder andere gespreksvaardigheden aangekaart werden. In 2023 bestond de derde workshop uit een interculturele competentie training.

In de promotie voor de evenementen is er samengewerkt met VluchtelingenWerk en Ukrainians in the Netherlands Foundation (UiN). Zij brachten de evenementen bij de vluchtelingengemeenschap onder de aandacht. Er waren in totaal 79 deelnemers verspreid over de drie evenementen.

Anastasiia Shovkoplias vertelt over deze groep:

 “Er kwam een aanzienlijk aantal ondernemers op de evenementen af, dat bijvoorbeeld in Oekraïne een eigen bedrijf had. Sommigen van hen hadden om die reden nog nooit een CV nodig gehad, maar waren nu wel geïnteresseerd hoe dat in Nederland werkt. Naderhand hebben we feedbackformulieren rondgestuurd. Wat de deelnemers het meest waardevol vonden was de persoonlijke feedback die ze kregen. Informatie over het opstellen van een CV is immers ook op internet te vinden, maar een professional die gerichte feedback kan geven heeft toch meer waarde.”

Shovkoplias, ook actief bij de UiN, ziet dat veel vluchtelingen met talent niet tot hun recht komen:

“Veel potentieel van deze vluchtelingen wordt niet benut doordat mensen niet op hun eigen niveau werken. Ze worden snel aan het werk gezet in productie of laaggeschoold werk, waar hun talent niet tot z'n recht komt. Ze waarderen het wel, en zijn dankbaar dat ze werk hebben en zichzelf kunnen onderhouden, maar het is voor de lange termijn niet wenselijk. Dat is niet alleen voor de Oekraïners zelf onprettig, maar ook een verlies voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Het zou behulpzaam zijn als ze zich kunnen ontwikkelen in taalbeheersing op professioneel niveau.”

Contact

Anastasiia Shovkoplias | E: ashovkoplias@deloitte.nl