Ondersteuningsbudget van Doorzaam

Met het Ondersteuningsbudget kunnen uitzendorganisaties hun uitzendkrachten extra ondersteuning bieden. Het budget van €1000 per uitzendkracht is breed inzetbaar voor wat nodig is om de als uitzendkracht werkende vluchteling uit Oekraïne of statushouder te ondersteunen om gezond, veilig en vaardig aan het werk te zijn.

Jonge man en vrouw in overleg achter de bar met papierenVersterken van de arbeidsmarktpositie

Doorzaam, het fonds van de uitzendbranche, is erop gericht de arbeidsmarktpositie van uitzendkrachten te versterken. Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne en de komst van Oekraïners die veel in uitzendbanen aan de slag gingen is het Ondersteuningsbudget in het leven geroepen, om de landing op de Nederlandse arbeidsmarkt goed te faciliteren. Het budget is breder beschikbaar gesteld, omdat ook de groep statushouders dezelfde aandacht nodig heeft.

Femke Kooijman, manager Duurzame Inzetbaarheid bij Doorzaam, vertelt over het Ondersteuningsbudget:

 “Doorzaam probeert er altijd voor te zorgen dat iemand tijdens het uitzendwerk de ondersteuning krijgt die nodig is tijdens het werk om iemand aan het werk te houden. Veel uitzendorganisaties doen zelf al veel aan ondersteuning, maar met het Ondersteuningsbudget kan Doorzaam daar net wat extra’s bieden.
Met dit budget kunnen uitzendorganisaties per uitzendkracht €1000 besteden aan begeleiding en ondersteuning. Begeleiding is bewust breed geformuleerd. Het kan gaan om hulp bij praktische zaken om het werk heen, zoals helpen bij het openen van een bankrekening, meegaan naar gesprekken bij de gemeente of gesprekken rondom huisvesting. Ook kan het gaan om extra begeleiding op de werkvloer om vragen te beantwoorden. Het gaat dan dus om uren die medewerkers van de uitzendorganisatie maken om een uitzendkracht te begeleiden in deze dingen.
Andere voorbeelden zijn intensievere begeleiding van de opdrachtgever die daardoor meer uren kwijt is, het geven van taaltrainingen Nederlands of Engels, het regelen van tolken bij eventuele verplichte opleidingsdagen of budgetcoaching. Het moet in elk geval werk gerelateerd zijn, en kan ook door de opdrachtgever zelf geïnitieerd worden.”

Ondersteuning is maatwerk

Kooijman vertelt dat extra tijd en aandacht en maatwerk erg belangrijk zijn:

“Extra tijd en aandacht voor specifieke doelgroepen als deze is heel belangrijk, meer dan bij reguliere uitzendkrachten. We zien dat dat succesvoller is, bijvoorbeeld in een langere plaatsingsduur.
Er is veel aandacht voor de periode van niet-werk. Maar als iemand eenmaal aan het werk is, vervalt die begeleiding/aandacht. Daardoor kan het uiteindelijk toch stuklopen.
Wat iemand nodig heeft is per uitzendkracht verschillend. Er is niet een pasklaar antwoord op de vraag wat iemand aan begeleiding zou moeten krijgen, dus het is belangrijk daar oog voor te hebben.”

Contact

Femke Kooijman | E: kooijman@doorzaam.nl

Website

Doorzaam - Ondersteuningsbudget