Oekraïense vluchtelingen aan het werk in de Achterhoek

Laborijn ondersteunt vluchtelingen uit Oekraïne in de Achterhoek bij hulpvragen rond werk en scholing. Dit doen ze samen met het regionaalmobiliteitsteam ‘’Achterhoek werkt door’ en andere partnersorganisaties in het sociaal domein.

Jonge vrouw aan het bureau aan het bellen en kijken naar haar laptopWerkwijze

Laborijn is de uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet, Wet Inburgering en Wet sociale werkvoorziening voor onder meer de gemeenten Doetinchem en Aalten en een sociaal werk- en ontwikkelbedrijf. Een team van jobcoaches, accountmanagers en tolken ondersteunt vluchtelingen bij het zoeken naar betaald werk en scholing.

Er zijn spreekuren voor arbeidstoeleiding waar Oekraïners met vragen omtrent werk terecht kunnen. Op het spreekuur zijn twee tolken en jobcoaches die intakes met kandidaten doen om te achterhalen wat de mogelijkheden zijn, wat de wensen zijn en wat voor scholing en achtergrond iemand heeft.

Als het nodig is wordt ondersteuning geboden bij het maken van een CV of motivatiebrief. Ook hulp bij diplomawaardering of het inzetten van een kort opleidingstraject of taalontwikkeling is mogelijk.

Als de jobcoaches aangeven dat een kandidaat bemiddelbaar is, komt een accountmanager (verbonden aan het WerkgeversServicepunt Achterhoek) in beeld om de mensen naar werk te geleiden. Accountmanagers hebben een belangrijke rol: zij voeren plaatsingsgesprekken met werkgevers, en maken het hen makkelijk om de stap naar indienstneming van mensen uit Oekraïne te zetten.

Rol van het regionaal mobiliteitsteam

‘Achterhoek werkt door’ is het regionaal mobiliteitsteam (RMT) van de Achterhoek, waarin partners met verschillende mogelijkheden voor inwoners samenwerken waardoor de juiste hulp aan de inwoner geboden kan worden. Laborijn is onderdeel van dit team. ‘Achterhoek werkt door’ stelt onder andere haar budget beschikbaar om de werkzoekenden te kunnen ondersteunen. Zo biedt deze organisatie loopbaanoriëntatie, coaching, bemiddeling en opleidingstrajecten. Er is speciale aandacht voor Oekraïense werkzoekenden en er is budget beschikbaar om deze groep te ondersteunen bij het vinden van hun weg naar betaald werk.

Opleidingstrajecten en belangrijke rol voor werkgevers

Anne-Marie Stellwag, projectleider Oekraïne voor de gemeente Doetinchem en Aalten, vertelt over de opleidingstrajecten:

“Met inzet van budgetten van ‘Achterhoek werkt door’ krijgen de Oekraïense werkzoekenden de gelegenheid om korte opleidingstrajecten te volgen. Laborijn heeft inmiddels een aantal mooie afspraken kunnen maken met lokale opleiders.

Een voorbeeld daarvan is een samenwerking met technisch opleider ‘Verder in Techniek’, waar een kandidaat in drie maanden opgeleid wordt tot CNC machinebewerker. Een functie waar in de omgeving veel om gevraagd wordt en fysiek licht belastend is, waardoor het ook voor vrouwen interessant is. Verder in Techniek heeft zelf in een tolk geïnvesteerd. Als een kandidaat na de opleiding naar een werkgever gaat, kan daar een tolk ingezet worden vanuit Laborijn én er is budget om de werkgever iets te compenseren voor de extra tijd en aandacht die ze door de taalbarrière moeten investeren, zo lang als de stage duurt.

Het kan ook gaan om een cursus voor een heftruckcertificaat, waarbij Laborijn een tolk kan inzetten om tijdens de cursus te vertalen. En er zijn opleidingstrajecten richting de zorg: ook een sector waar krapte op de arbeidsmarkt heerst dus nieuwkomers erg welkom zijn om aan het werk te gaan.”

Soms betekent het in dienst nemen van iemand uit Oekraïne dat werkgevers net een stapje extra moeten zetten, bijvoorbeeld door de taalbarrière. Daarom hebben accountmanagers een belangrijke rol om werkgevers daarin bij te staan, vertelt Stellwag:

“Wat echt onontbeerlijk is geweest in de afgelopen 1,5 jaar is de ondersteuning van de accountmanagers die bereid zijn steeds weer nieuwe contacten te leggen en opnieuw te proberen werkgevers te stimuleren om deze doelgroep een kans te geven. Met name vorig jaar was dat een uitdaging: veel werkgevers wilden wel, maar wisten niet hoe. Er was nieuwe wetgeving, dus dingen moesten anders geregeld worden. De accountmanagers denken daarin mee en maken het werkgevers makkelijk om de stap naar indienstneming van mensen uit Oekraïne te zetten.

Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en verandert de behoefte. Waar kandidaten eerst graag zo snel mogelijk aan het werk wilden, is er nu behoefte aan werk op het eigen niveau en het eigen vakgebied. Dat vraagt om andere typen werkgevers en andere vragen uit de praktijk zoals: heeft iemand een bepaalde opleiding om in een vakgebied te werken, wat mag diegene in dat vakgebied in Nederland en wat is ervoor nodig om dat bij de werkgever in te regelen?”

Contact

Anne-Marie Stellwag | E: Anne-Marie.Stellwag@laborijn.nl

Website

Achterhoek Werkt Door maakte een website met een routekaart en veel gestelde vragen, voor Oekraïners en werkgevers:
Achterhoekwerktdoor: Oekraïners en Werk