Werkdesk Oekraïne voor regio Groot-Amsterdam

De Werkdesk Oekraïne is een laagdrempelige plek waar Oekraïense vluchtelingen uit de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam terecht kunnen met vragen over werk. Twee Oekraïens en Russisch sprekende medewerkers bemiddelen en ondersteunen vluchtelingen naar werk. Ook worden er Meet & Greets tussen werkzoekende vluchtelingen en werkgevers georganiseerd.

Jonge vrouw en man aan het werk met laptop, kijkend naar het schermWerkwijze

De Werkdesk Oekraïne is opgezet door het WerkgeversServicepunt (WSP) Groot-Amsterdam, een samenwerkingsverband tussen de gemeente Amsterdam, omliggende gemeenten en het UWV. In de eerste maanden dat Oekraïense vluchtelingen naar Nederland kwamen, bestond de ondersteuning voornamelijk uit informeren, faciliteren en verwijzen naar betrouwbare partners. Onder andere om te voorkomen dat mensen in handen zouden vallen van louche partijen.

De werkdesk is een laagdrempelige plek waar mensen terecht kunnen met een vraag of ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld als iemand aan het werk wil maar niet weet waar hij werk kan vinden. De werkdesk is een fysieke plek op het Stadsloket Zuid en is drie dagen per week open.

Er vindt individuele bemiddeling plaats door twee medewerkers die Oekraïens en Russisch spreken, en zo vluchtelingen in hun eigen taal kunnen helpen. De medewerkers voeren een intakegesprek met de kandidaat om te bespreken wat iemand kan, pakken er vacatures bij en zetten lijntjes uit naar mogelijke werkgevers.

Als iemand niet direct bemiddelbaar is wordt er gekeken naar wat er nodig is om bemiddelbaar te worden. Dat kan bijvoorbeeld gaan om coaching, het verbeteren van werknemersvaardigheden of het wegnemen van andere belemmeringen. Daarvoor kunnen klantbegeleiders ingezet worden waardoor iemand na een aantal weken alsnog bemiddelbaar kan worden.

Elke vier tot zes weken worden er Meet & Greets georganiseerd: evenementen waar een wisselend aanbod van werkgevers wordt uitgenodigd en met behulp van een tolk met kandidaten in gesprek kunnen gaan.

Meet & Greets en creatieve oplossingen door werkgevers

Kirsten van Duijvenbode, teammanager bij het WerkgeversServicepunt Groot-Amsterdam vertelt over het succes van de Meet & Greets:

“De Meet & Greets zijn succesvol omdat er direct contact tussen vluchtelingen en werkgevers is. Dat werkt drempelverlagend, omdat er niet eerst mailcontact of een CV of iets dergelijks nodig is. Als men elkaar ziet en kan spreken, dan vallen veel drempels al weg. Zo kan een werkgever vanuit een open blik met de kandidaat in gesprek.”

“Ook worden er bij de Meet & Greets ervaringen uitgewisseld door de bedrijven die de stands bemannen. Het WSP kan een rol in spelen in het stimuleren van werkgevers om een vluchteling in dienst te nemen, maar het valt of staat met mensen die zich hier hard voor willen maken binnen een organisatie en bereid zijn om creatief te zijn. Dan lukt het wel. Waar een wil is, is een weg. Dus het moet vanuit de organisatie zelf komen, maar we kunnen ze wel helpen om met een andere blik naar het potentieel te kijken.

Van Duijvenbode ziet bij werkgevers creatieve oplossingen om de taalbarrière op de werkvloer te overbruggen:

“Op hoofdlijnen zijn er veel werkgevers die creatieve oplossingen bedenken om toch mensen die de Engelse en Nederlandse taal niet spreken hun weg te laten vinden. Denk bijvoorbeeld aan een buddysysteem waarbij iemand die wel Engels of een beetje Nederlands en ook Russisch/Oekraïens spreekt, wordt gekoppeld aan mensen uit deze doelgroep en dan in een clubje samen werken.”

Contact

Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam | E: info@rwcgrootamsterdam.nl

Website

Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam