Heroyam: sociale arbeidsbemiddelaar voor nieuwkomers

Heroyam bemiddelt en ondersteunt nieuwkomers, waaronder Oekraïners, bij het betreden van de arbeidsmarkt. Er is daarbij aandacht voor de ondersteuning en begeleiding die de uitzendkracht nodig heeft.

Oekrainse aan het werk voor HeroyamFoto: Gijs Versteeg

Ontstaan

Heroyam is opgericht in maart 2022, toen naar aanleiding van de Russische invasie veel Oekraïense mensen naar Nederland vluchtten. Bart Dikkeschei, mede-oprichter, signaleerde bij deze groep vluchtelingen de behoefte om aan het werk te gaan, maar werken was voor hen op dat moment nog niet mogelijk. Toen de Richtlijn Tijdelijke Bescherming hem ter ore kwam, heeft hij samen met een compagnon het plan opgevat om een uitzendbureau voor Oekraïense vluchtelingen op te zetten.In een paar uur tijd maakten ze een website, benaderden potentiële klanten en lieten een inschrijfformulier naar het Oekraïens vertalen. Na het weekend waren er honderden aanmeldingen en is de zaak gaan rollen. Als uitzendbureau werden ze lid van de ABU en verkregen ze verschillende keurmerken. Later zijn de werkzaamheden verbreed en zijn ze naast Oekraïense vluchtelingen ook andere nieuwkomers gaan bemiddelen: vluchtelingen, mensen die in een asielprocedure zitten, maar ook statushouders.

Werkwijze

De bemiddeling en ondersteuning gebeurt door jobcoaches die dezelfde taal spreken als de uitzendkracht. Deze hebben steeds oog voor welke ondersteuning de uitzendkracht nodig heeft. De ondersteuning bestaat onder andere uit:

  • Begeleiding op de werkvloer in eigen taal
  • Aanbieden van taaltrainingen (voornamelijk Nederlands)
  • Scholing: het behalen van diploma’s of certificaten
  • Regelen van vervoersmiddelen zoals auto of fiets

Persoonlijke begeleiding

Bart Dikkeschei vertelt over het belang van persoonlijke begeleiding in de ondersteuning van vluchtelingen uit Oekraïne:

“Een buddy op de werkvloer en persoonlijke begeleiding in eigen taal zijn een must. We hebben jobcoaches in dienst die onze werknemers op de eerste werkdag in het Russisch of Oekraïens begeleiden. Deze persoon blijft ook daarna eerste aanspreekpunt voor de uitzendkracht en kan ook ingezet worden als tolk bij bemiddelingsgesprekken, op de werkvloer of functioneringsgesprekken met de opdrachtgever.

Sociaal ondernemerschap staat bij ons centraal: Heroyam doneert 100% van de winst aan goede doelen, die bepaald worden door de medewerkers zelf. Winst is niet het belangrijkste doel, hierdoor kunnen we maximaal investeren in de groei en ontwikkeling van medewerkers.”

Contact

Bart Dikkeschei | E: bart@heroyam.com

Website

Heroyam.com