Over dit thema

De Werkwijzer Vluchtelingen is het online startpunt voor informatie over (arbeids)participatie van vluchtelingen in Nederland. Hier vindt u informatie over wetgeving, beleid, ondersteuningsmogelijkheden en best practices op het gebied van vluchtelingen en (vrijwilligers)werk, inburgering en onderwijs.

Doelstelling

Het thema Werkwijzer vluchtelingen wil een bijdrage leveren aan de participatie van vluchtelingen in Nederland. We verwijzen hierbij naar relevante organisaties en brengen mooie en belangrijke initiatieven onder de aandacht. Het thema richt zich in de eerste plaats op werkgevers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties die te maken hebben met vluchtelingen.

Wie werken er mee aan deze site?

Werkwijzervluchtelingen.nl is een initiatief van de Sociaal-Economische Raad (SER). Voor de inhoud van dit thema is nauw samengewerkt met UAF, het ministerie van SZW en het ministerie van OCW.

Contact

Heeft u een andere vraag of opmerking over de website, of wilt u een bijdrage leveren? Dan kunt u contact opnemen met de SER:

Sociaal-Economische Raad
070 - 3 499 499
werkwijzervluchtelingen@ser.nl

 

 

Winkelend publiek op de markt Ronald van den Heerik/Hollandse Hoogte