VOORwerk

Statushouders bereiden zich voor op werk in Nederland.

Doel

Het AMIF-project VOORwerk liep van mei 2016 tot november 2020. Met dit project wilde het COA de integratiekansen van statushouders op de Nederlandse arbeidsmarkt verbeteren. Door hen bewust te maken van cultuurverschillen en uit te rusten met zogeheten ‘soft skills’. VOORwerk bestond uit een driedaagse groepstraining die statushouders in alle azc’s konden volgen.

Soft skills ontwikkelen

Diploma’s en de juiste werkervaring zijn belangrijk op de Nederlandse arbeidsmarkt. Maar daarnaast heb je ook de soft skills nodig: sociale en communicatieve vaardigheden om een baan te kunnen vinden en behouden. Bijvoorbeeld: weten hoe je een netwerk opbouwt en jezelf presenteert op de arbeidsmarkt. Die soft skills ontwikkelden statushouders in de VOORwerk-training.

Bewust maken van cultuurverschillen

In de training maakten we statushouders ook bewust van cultuurverschillen. De waarden en normen van de gemiddelde statushouder verschillen niet wezenlijk van die van de gemiddelde Nederlander. De manieren waarop we die waarden uitdrukken, zijn vaak wel anders. In sommige culturen tonen mensen bijvoorbeeld respect door geen direct oogcontact te maken, terwijl we dat in Nederland juist als onbeleefd ervaren. Goed om te weten als je aan de slag gaat op de Nederlandse arbeidsmarkt..

Resultaten en toekomstperspectief

Meer dan 5.300 statushouders deden van 2016 tot en met 2020 mee aan VOORwerk. De training gaf deelnemers vertrouwen in hun eigen kunnen en in de toekomst.
Het COA onderzoekt nog hoe de VOORwerk-training een vervolg krijgt. Waarschijnlijk krijgen onderdelen van de VOORwerk-training vanaf januari 2022 een plek in andere programma's zoals Voorbereiding op inburgering.

Het project VOORwerk werd gefinancierd door het Europese Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF)

IntroMAP

De meeste werkzame onderdelen van VOORwerk zijn overgenomen in het nieuwe programma introMAP (Module Arbeids Participatie).

Contact

voorwerk@coa.nl