Ondersteuning

Vluchtelingen hebben bij het volgen van een opleiding soms extra hulp nodig. Bijvoorbeeld omdat hun buitenlandse diploma in Nederland niet erkend wordt. Bekijk hier bij welke instanties u terecht kunt als u vluchtelingen wilt helpen bij het volgen van een opleiding, of als u een vluchteling als stagiair wilt aannemen.

Ondersteuning bij het volgen van een opleiding

UAF

Steun voor vluchtelingen in het hoger onderwijs

Het UAF steunt vluchtelingen met giften en leningen, zodat zij een studie in het hoger onderwijs kunnen volgen. Dit geld is bestemd voor: collegegeld, taalcursussen, boeken, een computer, reiskosten en andere studiekosten. Ook adviseert het UAF vluchtelingen over hun studiekeuze en begeleidt de stichting hen tijdens hun studie en zoektocht naar werk. Daarnaast treedt het UAF op als belangbehartiger voor vluchtelingstudenten.

Contact
030 – 2 520 835
info@uaf.nl
www.uaf.nl

Nuffic

Voor studenten uit het buitenland

Vluchtelingen kunnen bij Nuffic terecht met vragen over toelatingseisen van opleidingen, stagemogelijkheden en werk na het afronden van een opleiding. Nuffic is hét expertise- en dienstencentrum voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs. Van primair en voortgezet onderwijs tot beroeps- en hoger onderwijs en onderzoek.

Contact
070 – 4 260 260
www.nuffic.nl

NVS-NVL

Voor vragen over het volgen van een MBO-opleiding

Op de website van de Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders (NVS-NVL) vindt u antwoord op een groot aantal vragen over de mogelijkheid voor vluchtelingen om een MBO-opleiding te volgen. De NVS-NVL is de onderwijsvereniging in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs voor decanen, mentoren, leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren.

Contact
030 – 2 543 929
bureau@nvs-nvl.nl
www.nvs-nvl.nl

Internationale diploma waardering

Informatiecentrum DiplomaWaardering (IcDW)

Waardering buitenlandse diploma’s


IcDW is het loket voor vragen over waardering van internationale diploma’s. Een diplomawaardering vertelt wat de waarde is van een buitenlandse diploma’s en opleidingen in Nederland. Ook als vluchtelingen geen opleidingsdocumenten meer hebben, kunnen zij advies krijgen over hun opleidingsniveau in de vorm van een Indicatie Onderwijsniveau. Het IcDW is het gezamenlijke digitale loket van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en Nuffic.
 
Contact
079 – 3 217 930
info@idw.nl

www.idw.nl

Nationaal Kenniscentrum EVC

Kwaliteitsbewaking van de Erkenning van Verworven Competenties

Het Nationaal Kenniscentrum EVC bewaakt de kwaliteit van EVC (Erkenning van Verworven Competenties) procedures. Tijdens die procedure wordt door erkende EVC aanbieders voor u een Ervaringscertificaat opgesteld waarmee uw persoonlijke kennis en vaardigheden in beeld worden gebracht. Het is een duidelijke beschrijving wat u in de praktijk heeft (bij)geleerd. Het ervaringscertificaat is een ‘paspoort voor passend werk’ en kan ook ingezet worden in het kader van een verdere studie. Juist voor vluchtelingen die vaak zonder vooropleiding of zonder diploma hier in Nederland op zoek gaan naar werk is het van belang om een beschrijving te krijgen van wat ze kunnen en zoal geleerd hebben. En dat is de functie van een EVC procedure en het Ervaringscertificaat. 

Contact
055 – 5767626
www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl

Erkenning van leerbedrijven 

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Voor erkenning als leerbedrijf

Bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) kunnen bedrijven een erkenning als leerbedrijf aanvragen. Bij leerbedrijven kunnen studenten (en dus ook studerende vluchtelingen) een stage lopen of een leerwerkplaats vervullen. Ook biedt de SBB ondersteuning aan leerbedrijven en is de organisatie verantwoordelijk voor het onderhouden van de kwalificatiestructuur mbo.

Contact
088 – 3 380 000 (servicedesk)
www.s-bb.nl


Shutterstock