Actueel werkprogramma

Op deze pagina lees je over de lopende en binnenkort te verwachten adviezen van de SER. Ook vind je informatie over andere projecten van de SER.

Voor elk project wordt – voor zover mogelijk – de betrokken commissie, de voorzitter en de secretaris vermeld. Tevens kun je – indien van toepassing – de betreffende adviesaanvraag raadplegen.

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarktproblematiek maatschappelijke sectoren

Uitwerking Advies over sociaal-economisch beleid 2021-2025

Arbeidsomstandigheden

Advies gevraagd over de Arbovisie 2040

Vaststelling van wettelijke grenswaarden 

Combinatie werk en privé

Vervolgtraject Advies ‘Werken en leven in de toekomst’ 

Commissie aanstellingskeuringen

Klachtenbehandeling aanstellingskeuringen

Consumentenvoorwaarden

Toegang tot het recht  

Economie en groei

Succesvollere toepassing van sociale innovatie

Energie en duurzaamheid

Borging van het Energieakkoord   

Fusiegedragsregels

Geschillen Fusiegedragsregels

Gezondheid en preventie

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen

OR en medezeggenschap

Behandeling bemiddelingsverzoeken

Bevordering medezeggenschap 

Certificering opleiding ondernemingsraden 

Scholing en ontwikkeling

Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen