Actueel werkprogramma

Op deze pagina lees je over de lopende en binnenkort te verwachten adviezen van de SER. Ook vind je informatie over andere projecten van de SER.

Voor elk project wordt – voor zover mogelijk – de betrokken commissie, de voorzitter en de secretaris vermeld. Tevens kun je – indien van toepassing – de betreffende adviesaanvraag raadplegen.

Arbeidsmarkt

Uitwerking Advies over sociaal-economisch beleid 2021-2025

Arbeidsomstandigheden

Vaststelling van wettelijke grenswaarden 

Combinatie werk en privé

Vervolgtraject Advies ‘Werken en leven in de toekomst’ 

Commissie aanstellingskeuringen

Klachtenbehandeling aanstellingskeuringen 

Fusiegedragsregels

Geschillen Fusiegedragsregels 

OR en medezeggenschap

Behandeling bemiddelingsverzoeken

Bevordering medezeggenschap 

Certificering opleiding ondernemingsraden

Adviesaanvraag Politiek Primaat

Scholing en ontwikkeling

Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen