SER-advies

Kansen pakken en risico’s beheersen, over de samenhang tussen de SDG’s en IMVO

Om de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN in 2030 te bereiken is dringend meer actie nodig. Bedrijven, overheden, burgers en ngo’s moeten nog veel meer dan nu doen voor duurzaam ondernemen.

Dit schrijft de SER in zijn advies “Kansen pakken en risico’s beheersen, over de samenhang tussen IMVO en SDG’s”.

De 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling gaan bijvoorbeeld over armoede bestrijden, volwaardig werk voor iedereen en actie tegen de gevolgen van klimaatverandering. Overheden, internationale organisaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties staan achter deze doelstellingen. Evaluaties laten echter zien dat realisatie ervan nog zorgwekkend ver weg is.