drs. C.J.M. (Caroline) Rietbergen

Caroline Rietbergen is senior beleidsmedewerker sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid bij de FNV. Zij zit namens de FNV sinds 1 april 2004 in de raad.

Caroline Rietbergen is plaatsvervangend werknemerslid.

Lid van SER-commissie

Plaatsvervangend lid van SER-commissie

Functie

  • Senior beleidsmedewerker sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid bij de FNV

Nevenfuncties

  • Lid werkgroep Preventie, Zorg en Re-integratie van de Stichting van de Arbeid
  • Lid van het kernteam Circulaire Economie van het ministerie van I&W
  • Lid van de UWV Klankbordgroep arbeidsmarktinformatie
  • Lid van het adviserend comité coördinatieverordening sociale zekerheid Europese Commissie
  • Lid van het adviserend comité vrij verkeer van werknemers Europese Commissie

De onderstaande foto kunt u downloaden in goede afdrukkwaliteit. U mag de foto gratis gebruiken, uitsluitend voor mediadoeleinden, onder de voorwaarde van naamsvermelding van fotograaf Christiaan Krouwels. Bij commercieel gebruik graag contact opnemen met de fotograaf.

Beeldbank

drs. C.J.M. (Caroline) Rietbergen © Christiaan Krouwels