drs. C.J.M. (Caroline) Rietbergen

Plaatsvervangend werknemerslid bij de SER namens FNV sinds april 2004.

Functie:

  • Senior beleidsmedewerker sociale zekerheid, arbeidsmarkt en klimaat bij de FNV

Nevenfuncties:

  • Lid van het kernteam Circulaire Economie van het ministerie van I&W
  • Lid van Sustainable Development, Energy and Climate Change Committee van het Europees vakverbond
  • Lid van de Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing van het Klimaatberaad
  • Lid van de ZONMW-commissie Tweede Spoor
  • Lid van de ZONMW-commissie COVID-19
  • Lid van het adviserend comité coördinatieverordening sociale zekerheid Europese Commissie
  • Plaatsvervangend lid werkgroep Sociale Zekerheid en Zorg (SZZ) van de Stichting van de Arbeid
  • Lid van de UWV Klankbordgroep arbeidsmarktinformatie

Lid van SER-commissies:

Plaatsvervangend lid van SER-commissie:

drs. C.J.M. (Caroline) Rietbergen © Christiaan Krouwels