drs. C.J.M. (Caroline) Rietbergen

Caroline Rietbergen is senior beleidsmedewerker sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid bij de FNV. Zij zit sinds 1 april 2004 in de raad.

Caroline Rietbergen is plaatsvervangend werknemerslid namens de FNV.

Lid van SER-commissie

Plaatsvervangend lid van SER-commissie

Functie

  • Senior beleidsmedewerker sociale zekerheid, arbeidsmarkt en klimaat bij de FNV

Nevenfuncties

  • Lid van het kernteam Circulaire Economie van het ministerie van I&W
  • Lid van Sustainable Development, Energy and Climate Change Committee van het Europees vakverbond
  • Lid van de Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing van het Klimaatberaad
  • Lid van de ZONMW-commissie Tweede Spoor
  • Lid van de ZONMW-commissie COVID-19
  • Lid van het adviserend comité coördinatieverordening sociale zekerheid Europese Commissie
  • Plaatsvervangend lid werkgroep Sociale Zekerheid en Zorg (SZZ) van de Stichting van de Arbeid
  • Lid van de UWV Klankbordgroep arbeidsmarktinformatie
drs. C.J.M. (Caroline) Rietbergen © Christiaan Krouwels