drs. C.J.M. (Caroline) Rietbergen

Caroline Rietbergen is senior beleidsmedewerker sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid bij de FNV. Zij zit sinds 1 april 2004 in de raad.

Caroline Rietbergen is plaatsvervangend werknemerslid namens de FNV.

Lid van SER-commissie

Plaatsvervangend lid van SER-commissie

Functie

  • Senior beleidsmedewerker sociale zekerheid, arbeidsmarkt en klimaat bij de FNV

Nevenfuncties

  • Lid van het kernteam Circulaire Economie van het ministerie van I&W
  • Lid van Sustainable Development, Energy and Climate Change Committee van het Europees vakverbond
  • Lid van de Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing van het Klimaatberaad
  • Lid van de ZONMW-commissie Tweede Spoor
  • Lid van de ZONMW-commissie COVID-19
  • Lid van het adviserend comité coördinatieverordening sociale zekerheid Europese Commissie
  • Plaatsvervangend lid werkgroep Sociale Zekerheid en Zorg (SZZ) van de Stichting van de Arbeid
  • Lid van de UWV Klankbordgroep arbeidsmarktinformatie

De onderstaande foto kunt u downloaden in goede afdrukkwaliteit. U mag de foto gratis gebruiken, uitsluitend voor mediadoeleinden, onder de voorwaarde van naamsvermelding van fotograaf Christiaan Krouwels. Bij commercieel gebruik graag contact opnemen met de fotograaf.

Beeldbank

drs. C.J.M. (Caroline) Rietbergen © Christiaan Krouwels