Ad hoc Commissie Energietransitie en Werkgelegenheid (E&W)

Leden van de Ad hoc Commissie Energietransitie en Werkgelegenheid

Onafhankelijke leden

 • prof. dr. H.L.F. (Henri) de Groot (voorzitter)
 • prof. dr. R.J. (Romke) van der Veen
 • prof dr. B.J. (Bas) ter Weel

Ondernemersleden

 • drs. A (Alfred) van Delft (VNO-NCW – MKB Nederland)
 • ing. F.J. (Frits) de Groot (VNO-NCW – MKB Nederland)
 • T. (Ton) van Korven (LTO)
  Plaatsvervangend: ir. M.P. (Thijs) Cuijpers MPA (LTO)
 • drs. P.M.C. (Paul) van Kempen (VNO-NCW – MKB Nederland)

Werknemersleden

 • E.G.M. (Els) Bos (FNV)
  Plaatsvervangend: R. (Ruud) Cornelissen 
 • drs. C.G. (Kitty) Jong (FNV)
  Plaatsvervangend: mr. C. (Cees) Bos
 • A.C. (Amerik) Klapwijk, MSc. (VCP)
  Plaatsvervangend: E.H.J. (Elwin) Wolters MA

Natuur- en milieuorganisaties

 • drs. A.D. (Donald) Pols (Vereniging Milieudefensie)
  Plaatsvervangend: dr. ir. L.G. (Bart) Wesselink

Adviserende leden

 • T. (Ton) van Dril (ECN)
 • M. (Marsha) Wagner (Topsector Energie)
 • dr. A (Anet) Weterings (PBL)
  Plaatsvervangend: dr. O.(Olga) Ivanova

Ministeriële vertegenwoordigers

 • R.L.F. (Ralph) Brieskorn (Min. I&M)
 • W. (Willibrord) Kruijsen (Min. SZW)
 • K.M.A (Kimberley) Wedage-Mol (Min. EZ)

Laatste wijziging 29 november 2022


Contact met de commissiesecretarissen

drs. P. (Peter) Koppe

De persoonsgegevens die je via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.