Werkgroep Vluchtelingen en Werk (VEW)

Leden van de Werkgroep Vluchtelingen en Werk (VEW)

Onafhankelijke leden

 • prof. dr. G.T.M. (Geert) ten Dam (voorzitter)
 • prof. dr. H. (Halleh) Ghorashi
 • drs. E.H.T.M. (Ed) Nijpels

Ondernemersleden

 • drs. G. (Guusje) Dolsma (VNO-NCW/MKB-Nederland)
 • W. (Wim) van den Boomen (LTO Nederland)
 • A. (Antoine) Reijnders (VNO-NCW/MKB-NL)
  Plaatsvervangend: G.F.W.C. (Gertrud) van Erp

Werknemersleden

 • In afwachting (CNV)
 • A.P.C.M. (Nic) van Holstein (VCP)
 • drs. C.J.M. (Caroline) Rietbergen (FNV)
  Plaatsvervangend: I. (Imke) van Gardingen

Laatste wijziging 3 mei 2023


Contact met de commissiesecretarissen

 • drs. P. (Peter) Koppe
 • dr. A.W.M. (Arend) Odé

De persoonsgegevens die je via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.