Commissie Duurzame Ontwikkeling (DUO)

Ingesteld ex artikel 42 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (voorheen Wet op de bedrijfsorganisatie geheten) bij besluit van de raad van 17 december 1993.

Taak: voorbereiden van de adviezen van de raad over de thema’s milieu en duurzame ontwikkeling.

Leden van de commissie Duurzame Ontwikkeling (DUO)

Onafhankelijke leden

 • drs. E.H.T.M. (Ed) Nijpels (voorzitter)
 • prof. dr. H.L.F. (Henri) de Groot
 • prof. dr. M.P. (Marko) Hekkert
 • prof. dr. K. (Katrien) Termeer

Ondernemersleden

 • ir. M.P. (Thijs) Cuijpers MPH (LTO-Nederland)
 • J. (Jaap) Petraeus (VNO-NCW/MKB)
 • ing. W.H. (Willem Henk) Streekstra (VNO-NCW/MKB)
  Plaatsvervangend: ing. F.J. (Frits) de Groot

Werknemersleden

 • V. (Viera) van den Bergh-Spanikova (CNV)
 • C. (Caroline) Rietbergen (FNV)
  Plaatsvervangend: I. (Ingrid) Pallada
 • A.C. (Amerik) Klapwijk, MSc. (VCP)
  Plaatsvervangend: mr. C.C. (Klaartje) de Boer (VCP)
 • drs. C.G. (Kitty) Jong (FNV)
  Plaatsvervangend: K. (Klaas) Bangma

Natuur- en milieuorganisaties

 • J. (Jorien) de Lege (Vereniging Milieudefensie)
 • J. (Jelmer) Vierstra (Stichting Natuur en Milieu)

Adviserende leden

 • G. (Guido) Braam
 • dr. F.J. (Frank) Dietz (PBL)
  Plaatsvervangend: drs. A. (Aldert) Hanemaaijer
 • Tjerk Kroes (DNB)
 • dr. G. (Gerbert) Romeijn (CPB)
  Plaatsvervangend: dr. E.S. (Esther) Mot
 • M. (Michel) Schuurman (MVO-Nl)

Ministeriële vertegenwoordigers

 • E. (Esther) ’t Hoen (BZK)  
 • R. (Ruth) Schipper-Tops (EZK)
  Plaatsvervangend: M. (Mattheus) van der Pol (EZK)
 • E. (Esther) de Kleuver (IenW)
  Plaatsvervangend: M. (Marieke) Spijkerboer (IenW)

Laatste wijziging 27 december 2019


Contact met de commissiesecretarissen

drs. C.A. (Ton) van der Wijst en dr. A. (Alexander) van de Vooren

De persoonsgegevens die u via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.