Commissie Duurzame Ontwikkeling (DUO)

Ingesteld ex artikel 42 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (voorheen Wet op de bedrijfsorganisatie geheten) bij besluit van de raad van 17 december 1993.

Taak: voorbereiden van de adviezen van de raad over de thema’s milieu en duurzame ontwikkeling.

Leden van de commissie Duurzame Ontwikkeling (DUO)

Onafhankelijke leden

 • drs. E.H.T.M. (Ed) Nijpels (voorzitter)
 • prof. dr. H.L.F. (Henri) de Groot
 • L.C. (Luce) van Kempen BSc
 • prof. dr. K. (Katrien) Termeer

Ondernemersleden

 • drs. M. (Martijn) Broekhof (VNCI)
 • ing. F.J. (Frits) de Groot (VNO-NCW/MKB-Nederland)
 • drs. M. (Mark) Heijmans (LTO-Nederland)
 • drs. J. (Joran) Rust (VNO-NCW/MKB-Nederland)
  Plaatsvervangend: drs. W.(Willem) van Toor

Werknemersleden

 • V. (Viera) van den Bergh-Spanikova (CNV)
 • C. (Caroline) Rietbergen (FNV)
  Plaatsvervangend: drs. K.M.C. (Kristel) Lageweg
 • B (Bas) van Weegberg LLM (FNV)
  Plaatsvervangend: P.J.M. (Petra) Bolster-Damen
 • A.C. (Amerik) Klapwijk, MSc. (VCP)

Natuur- en milieuorganisaties

 • drs. K. (Kirsten) Sleven (Vereniging Milieudefensie)
 • drs. R. (Rob) van Tilburg (Stichting Natuur en Milieu)

Adviserende leden

 • drs. G. (Guido) Braam
 • dr. ir. S. (Sonja) Kruitwagen
  Plaatsvervangend: drs. A. (Aldert) Hanemaaijer
 • D. (Dion) Huidekooper, Msc. (Jonge Klimaatbeweging)
 • drs. J.F. (Jos) Reinhoudt (MVO Nederland)
 • drs. S. (Sophie) Steins Bisschop (DNB)
  Plaatsvervangend: G. (Guido) Schotten
 • dr. P. (Peter) Zwaneveld (CPB)
  Plaatsvervangend: dr. E.S. (Esther) Mot

Ministeriële vertegenwoordigers

 • M. (Mattheus) van der Pol, BSc. (EZK)
 • drs. W. (Willem) Evers (IenW)
  Plaatsvervangend: drs. M. (Martine) Roza-Molenschot

Laatste wijziging 1 november 2023


Contact met de commissiesecretarissen

 • drs. R. (Rosalie) de Bruijn
 • drs. S.J.C. (Sarah) van Hugte

De persoonsgegevens die je via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.