Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM)

Taak: De Commissie Bevordering Medezeggenschap heeft als taak de medezeggenschap en de kwaliteit daarvan in ondernemingen te bevorderen. Zij doet dit onder meer door richtbedragen voor kwalitatief goede scholing en vorming van ondernemingsraadsleden te formuleren.

Daarnaast is stichting SCOOR voor een certificeringsregeling voor scholingsinstituten opgericht. Ook monitort de commissie het werk van de twee bedrijfscommissies voor de marktsector. Verder behandelt de commissie de instelling van bedrijfscommissies, verzoeken van ondernemingen die ontheffing willen van de wettelijke verplichting een ondernemingsraad in te stellen, en adviseert zij kabinet en parlement over medezeggenschapsaangelegenheden.

De CBM brengt aanbevelingen en voorlichtingsmateriaal uit. Deze kunt u vinden via de themapagina OR en medezeggenschap.

Leden van de Commissie Bevordering Medezeggenschap

Onafhankelijke leden

 • prof. mr. E. (Evert) Verhulp (voorzitter)
 • prof.dr. S.G. (Fieke) van der Lecq
 • dr. R.H. (Robbert) van het Kaar
 • prof. dr. N.M. (Nicolette) van Gestel

Ondernemersleden

 • drs. A. (Alfred) van Delft (VNO-NCW / MKB)
 • mr. M.C. (Marco) Veenstra (AWVN)
 • mr. W.M.J.M. (Mario) van Mierlo (MKB-Nederland)

Werknemersleden

 • mw. drs. (Kitty) C.G. Jong (FNV)
  Plaatsvervangend: mr. H.(Rik) van Steenbergen (FNV)
 • drs. N.J. (Niko) Manshanden (FNV)
  Plaatsvervangend: mw. drs. M.J. (Mathilde) Dekker (FNV)
 • L. (Leon) de Jong (CNV)
  Plaatsvervangend: A.A. (Arend) van Wijngaarden (CNV)
 • mw. mr. C.C. (Klaartje) de Boer (VCP)
  Plaatsvervangend: mw. S.F. (Sacha) Heemskerk LLM (VCP)

Adviserend lid

 • mw. drs. N. (Nelly) Riksen-Borsje (VSO)
  Plaatsvervangend: Vacant

Laatste wijziging 5 december 2018

Contact met commissiesecretaris

mr. M.J.M. (Mirjam) Bach