Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM)

De SER heeft de wettelijke taak de medezeggenschap in ondernemingen te bevorderen. Daarvoor is een speciale commissie in het leven geroepen: de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM).

De CBM heeft als taak de medezeggenschap en de kwaliteit daarvan in ondernemingen te bevorderen (artikel 46a WOR). Zij doet dit door voorlichting te geven, praktische handreikingen en tools te ontwikkelen en richtbedragen voor medezeggenschapsscholing vast te stellen. Daarnaast monitort de CBM de werkzaamheden van de bedrijfscommissies voor de marktsector en beoordeelt zij verzoeken van ondernemingen om ontheffing van de or-instellingsplicht.

 Daarnaast kan de SER adviezen over medezeggenschap uitbrengen aan regering en parlement. De CBM bereidt deze adviezen voor.

Tot slot kiest de CBM op basis van input uit het veld onderwerpen die zij belangrijk vindt voor de ontwikkeling van medezeggenschap (speerpunten). De CBM hanteert daarbij als leidraad dat haar werkzaamheden een toegevoegde waarde moeten hebben ten opzichte van wat reeds door het ‘veld’ zelf wordt gedaan. Onder het ‘veld’ worden begrepen ondernemers en werknemers die aan medezeggenschap (moeten) doen en daarbij betrokken intermediairs (waaronder trainers, adviseurs en advocaten).

Leden van de Commissie Bevordering Medezeggenschap

Onafhankelijke leden

 • Prof. mr. dr. A.R. (Ruben) Houweling (voorzitter)
 • dr. R.H. (Robbert) van het Kaar
 • Mr. R.E.M. (Renate) Vink-Dijkstra

Ondernemersleden

 • Mr. J.S. (Samantha) Oey (VNO-NCW/MKB Nederland)
 • Prof. mr. drs. T.M.C. (Tomas) Arons (VNO-NCW/MKB Nederland)
 • J.J. (Jan) de Kramer (AWVN)
 • In behandeling (LTO)

Werknemersleden

 • In behandeling (VCP)
  Plaatsvervangend:  drs. B.H. (Bob) van der Wal EPP  (VCP)
 • drs. M.J. (Mathilde) Dekker (FNV)
  Plaatsvervangend: drs. S.G. (Steve) Smit (FNV)
 • drs. C.G. (Kitty) Jong (FNV)
  Plaatsvervangend: mr. H. (Rik) van Steenbergen (FNV)
 • L.(Leon) de Jong (CNV)
  Plaatsvervangend: mr. drs. P.J. (Daniëlle) Woestenberg (CNV)

Adviserend lid

 • mr. A. (Albert) Huizenga (Ministerie van BZK)

Laatste wijziging 20 maart 2024 

Contact met de commissiesecretaris

 • Mr. M. (Mireille) Bosman
 • Drs. M. (Marion) Winnink

 

De persoonsgegevens die u via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.