Wat doet de Bedrijfscommissie

De Bedrijfscommissies voor de marktsectoren zijn door de SER ingesteld om te bemiddelen bij geschillen over medezeggenschap. Ook geven de commissies voorlichting over medezeggenschap.

Wil je een bemiddelingsverzoek bij één van de Bedrijfscommissies indienen?
Ga via onderstaande knop dan naar ons formulier.

De vraagbaak en de Bedrijfscommissie blijven ook in deze tijd van corona gewoon actief

Dat betekent dat je alle vragen over medezeggenschap op de normale wijze via de vraagbaak aan ons kunt blijven stellen.
Ook kun je nog steeds verzoeken om bemiddeling in geschillen aan ons blijven voorleggen.
Wij zullen – met inachtneming van de nationale richtlijnen – in overleg met jou proberen de bemiddeling zo goed mogelijk vorm te geven.

Handreiking overleg or en bestuurder over de gevolgen van COVID-19. Wat mag, moet en kan?

De SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) gaat in deze handreiking in op de rol van het overleg tussen or en bestuurder in deze crisistijd. Het gaat daarbij niet uitsluitend over het overleg tussen or en bestuurder, maar ook over het contact van de or met vakbonden en collega’s.

Wat doet de Bedrijfscommissie?

De Bedrijfscommissies voor de marktsectoren zijn door de SER ingesteld om te bemiddelen bij geschillen over medezeggenschap. Ook geven de commissies voorlichting over medezeggenschap. Een OR en een bestuurder die een geschil hebben over de toepassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), kunnen dit geschil voorleggen aan de bedrijfscommissie in hun sector. 
De bedrijfscommissie bemiddelt en als bemiddeling niet slaagt, dan geeft zij advies. 
Als bemiddeling en/of advies van de bedrijfscommissie geen oplossing brengt, dan kunnen partijen zich vervolgens tot de kantonrechter wenden. Daarbij kunnen zij aan de rechter het verslag van bevindingen en/of het advies van de bedrijfscommissie te overleggen.