Wat doen de bedrijfscommissies?

De bedrijfscommissies helpen ondernemingsraden, bestuurders en andere betrokkenen bij alles wat komt kijken bij medezeggenschap.

Ze geven voorlichting en beantwoorden via een vragenservice concrete vragen over medezeggenschap
en de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Daarnaast bemiddelen ze bij geschillen over medezeggenschap.
Ten slotte hebben de bedrijfscommissies als taak ondernemingsovereenkomsten en besluiten tot het vrijwillig
instellen van een ondernemingsraad te registreren.

De voorlichting, bemiddeling of registratie door de bedrijfscommissies is gratis.