Wat doet de Bedrijfscommissie

De Bedrijfscommissies voor de marktsectoren zijn door de SER ingesteld om te bemiddelen bij geschillen over medezeggenschap. Ook geven de commissies voorlichting over medezeggenschap.
Wilt u een bemiddelingsverzoek bij één van de Bedrijfscommissies indienen?
Ga via onderstaande knop dan naar ons formulier.

De vraagbaak en de Bedrijfscommissie blijven ook in deze tijd van Corona gewoon actief

Dat betekent dat u alle vragen over medezeggenschap op de normale wijze via de vraagbaak aan ons kunt blijven stellen.
Ook kunt u nog steeds verzoeken om bemiddeling in geschillen aan ons blijven voorleggen.
Wij zullen – met inachtneming van de nationale richtlijnen – in overleg met u proberen de bemiddeling zo goed mogelijk vorm te geven.

Wat doet de Bedrijfscommissie?

De Bedrijfscommissies voor de marktsectoren zijn door de SER ingesteld om te bemiddelen bij geschillen over medezeggenschap. Ook geven de commissies voorlichting over medezeggenschap.

Een OR en een bestuurder die een geschil hebben over de toepassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), kunnen dit geschil voorleggen aan de bedrijfscommissie in hun sector. 
De bedrijfscommissie bemiddelt en als bemiddeling niet slaagt, dan geeft zij advies. 
Als bemiddeling en/of advies van de bedrijfscommissie geen oplossing brengt, dan kunnen partijen zich vervolgens tot de kantonrechter wenden. Daarbij kunnen zij aan de rechter het verslag van bevindingen en/of het advies van de bedrijfscommissie te overleggen.