Home | Thema's | OR en medezeggenschap

Ondernemingsraad (OR) en medezeggenschap

Medezeggenschap betrekt werknemers bij de totstandkoming van besluiten in de organisatie. Een belangrijke wet op het gebied van medezeggenschap is de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Taken van de SER op het gebied van medezeggenschap

De SER heeft belangrijke taken op het gebied van medezeggenschap, waaronder de wettelijke taak om de medezeggenschap in ondernemingen en organisaties te bevorderen. Via onderstaande webpagina’s (en de hyperlinks in de kantlijn) is veel praktische informatie te raadplegen en zijn ook diverse documenten (waaronder aanbevelingen en voorlichtingsmateriaal) te downloaden. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat.

  Publicaties Ondernemingsraad (OR) en medezeggenschap
  Vragen Ondernemingsraad (OR) en medezeggenschap   
 

Publicaties / thema's

Tools, handreikingen, aanbevelingen, adviezen en onderzoeken van de SER over medezeggenschap
 

Vraag en antwoord

Veelgestelde vragen over OR en medezeggenschap. Ook voor het stellen van vragen.
 

 

SER en medezeggenschap

Download onderstaande infographic voor een overzicht van producten en diensten waarmee de SER u kan helpen op het gebied van medezeggenschap.

Infographic OR en Medezeggenschap