Home | Thema's | OR en medezeggenschap

Ondernemingsraad (OR) en medezeggenschap

Medezeggenschap betrekt werknemers bij de totstandkoming van besluiten in de organisatie. Een belangrijke wet op het gebied van medezeggenschap is de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Taken van de SER op het gebied van medezeggenschap

De SER heeft belangrijke taken op het gebied van medezeggenschap, waaronder de wettelijke taak om de medezeggenschap in ondernemingen en organisaties te bevorderen. Via onderstaande webpagina’s (en de hyperlinks in de kantlijn) is veel praktische informatie te raadplegen en zijn ook diverse documenten (waaronder aanbevelingen en voorlichtingsmateriaal) te downloaden. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat.

Publicaties over medezeggenschap

Ga naar het overzicht van alle tools, handreikingen, aanbevelingen, adviezen en onderzoeken van de SER over medezeggenschap.

Tips en vragen over OR en medezeggenschap

OR & Commissaris special

Maak snel en makkelijk een OR-reglement op maat

Scholingsspecial voor OR-leden

OR & Commissaris special

Maak een maatwerkreglement in een handomdraai

OR Scholing: Goede medezeggenschap begint met scholing