Medezeggenschap doe je samen

Onze bestuurder laat verzoeken om informatie links liggen, beantwoordt e-mails niet en schendt afspraken. Daardoor boeken we als ondernemingsraad geen resultaten. De bestuurder op zijn beurt vindt dat wij onvoldoende met hem communiceren. Ook stoort het hem dat hij geen notulen krijgt van de or-vergaderingen.

© Adobe Stock

'Vraag het de SER' is een reeks van meerdere artikelen met vragen en antwoorden over medezeggenschap.

De onderlinge communicatie tussen bestuurder en or is slecht, constateert de bedrijfscommissie van de SER tijdens de bemiddelingszitting tussen beide partijen. De bestuurder heeft nog niet veel ervaring met medezeggenschap en het lijkt alsof hij koudwatervrees heeft voor het overleg met de or. Ondertussen twijfelt de or aan zijn goede bedoelingen. De bedrijfscommissie wijst bestuurder en or erop dat zij hetzelfde belang dienen: de continuïteit van de onderneming.

Communicatie verbeteren

Voor goede medezeggenschap is open communicatie essentieel. Alle twee vinden ze dat de ánder moet veranderen. De bedrijfscommissie licht toe dat veranderen alleen lukt wanneer beide partijen bereid zijn om te werken aan het verbeteren van de communicatie. Dat heeft resultaat. Partijen spreken af om op korte termijn een overlegvergadering te organiseren en daarin de problemen in de samenwerking en de communicatie aan te pakken.

Procesafspraken

Heldere procedurele afspraken helpen hierbij. Bijvoorbeeld over de frequentie van de overlegvergaderingen en het maken en verspreiden van notulen. En over de faciliteiten van de or, zoals de tijd die or-leden krijgen voor overleg met elkaar en de achterban. Overweeg om bij het maken van deze afspraken externe expertise in te schakelen, zoals een coach.

Tip: Vergroot je kennis over medezeggenschap

Het is raadzaam dat zowel bestuurder als or regelmatig deelnemen aan cursussen om voldoende kennis te krijgen over medezeggenschap en de WOR (Wet op de ondernemingsraden). Volg daarnaast jaarlijks enkele dagdelen een gezamenlijke opleiding, waarbij ook de onderlinge samenwerking en communicatie aan de orde komen. Zie voor meer tips de handreiking ‘Uitgangspunten goede medezeggenschap’ van de SER.