Hoe betrek je flexwerkers bij de medezeggenschap?

In onze onderneming willen de flexwerkers graag meepraten over het beleid en de gang van zaken. Als or vinden we dit een prima idee, omdat hun betrokkenheid goed is voor de arbeidsverhoudingen, de informatie-uitwisseling, het welbevinden van de werkenden en de productiviteit en het rendement in het bedrijf. Maar hoe pakken we dit aan?

© Shutterstock

'Vraag het de SER' is een reeks van meerdere artikelen met vragen en antwoorden over medezeggenschap.

Zorg dat de or zicht krijgt op de belangen, wensen en behoeften van mensen die werken met een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Denk ook aan oproepkrachten, payrollmedewerkers, uitzendkrachten, gedetacheerden en zzp’ers. Praat dus regelmatig met deze mensen! Vraag actief naar hun ideeën en neem hun opmerkingen en vragen mee naar de or-vergadering en/of andere or-werkzaamheden. Jullie kunnen ook specifiek aandacht vragen voor thema’s die flexwerkers in het bijzonder raken.

Or-lid worden 

Het is niet alleen belangrijk om de stem van de flexwerkers te vertolken, maar ook om te stimuleren dat zij zélf lid worden van de or. Sinds 1 januari 2022 zijn de termijnen voor actief en passief kiesrecht verlaagd naar drie maanden, zodat flexwerkers makkelijker kunnen deelnemen aan de medezeggenschap.

Tip: Wijs een contactpersoon aan

Willen jullie het gesprek met de flexwerkers een structurele basis geven? Wijs dan een or-lid aan als portefeuillehouder en contactpersoon. Flexwerkers kunnen ook deelnemen aan bijvoorbeeld klankbordgroepen, werkgroepen of commissies. Daarnaast kan de or een aparte klankbordgroep voor flexwerkers instellen.