Zicht op

Medezeggenschap voor iedereen

“De vernieuwde medezeggenschap geeft meer werkplezier en betekent ook dat we als bestuurders een betere binding krijgen met onze achterban”, zegt Eduard van Bockel. Hij is bestuurder bij ouderenzorgorganisatie Sint Jacob uit Haarlem en Heemstede. Vijf jaar geleden zet deze organisatie de eerste stap naar de vernieuwing van medezeggenschap.

Tekst: Peer van den Bouwhuijsen | Leestijd: 3 minuten

Aan het woord:

Eduard van Bockel
Eduard van Bockel,
bestuurder Sint Jacob
Suzanne van Huizen
Suzanne van Huizen,
duovoorzitter or
Irma Bouman
Irma Bouman,
duovoorzitter or

De oogst

Eduard van Bockel kijkt na vijf jaar tevreden terug op de oogst: “Met onze vernieuwde inspraak zien we belangrijke verbeteringen in de organisatie. Allereerst leidt de input van medewerkers tot betere besluiten. De ondernemingsraad geeft bovendien aan dat er meer werkplezier is door een betere verdeling van de verantwoordelijkheden. En we voelen als bestuurders meer binding met onze medewerkers.”

Het is een duidelijke wens wanneer er in 2018 een nieuwe raad van bestuur aantreedt bij Sint Jacob: een andere manier van leidinggeven – met meer eigen regie van de medewerkers. De betrokkenheid van medewerkers is op dat moment laag; de input van de werkvloer beperkt. “Als medewerkers meer betrokken zijn en meer inspraak hebben, levert dit meer werkplezier op. Dat stralen ze uit naar cliënten en zal uiteindelijk ook betere zorg opleveren”, is de overtuiging van Van Bockel. Maar over het plan van de raad – voor een moderne medezeggenschap – is de or niet meteen enthousiast. Suzanne van Huizen: “We waren aanvankelijk vooral veel én lang aan het vergaderen maar kregen nog weinig input van de medewerkers. We wilden wel veranderen, maar de vraag was: hóé dan?”

‘We wilden wel veranderen, maar hóé dan?’

Omslag

De echte omslag ontstaat vanaf het moment dat de or zelf gaat experimenteren. Irma Bouman: “We organiseerden een medezeggenschapsdag om medewerkers mee te laten denken. We gaven deels de regie uit handen; medewerkers mochten hun ideeën namelijk zélf voorleggen aan het bestuur. Daardoor was iedereen direct gemotiveerd; dat smaakte naar meer.”

Locatiebezoeken

In 2021 start de or met de zogenoemde locatieduo’s. Aan elk van de acht locaties van Sint Jacob worden twee or-leden gekoppeld. Zij gaan elke maand in gesprek met de manager of de medewerkers. “Het is best een uitdaging om in gesprek te gaan met je manager”, licht Irma Bouman toe. “Dat doe je dan namelijk niet in de rol van medewerker, maar van or-lid. Bouman: “De managers waren aanvankelijk sceptisch. Om ze in zo’n gesprek te overtuigen, vraagt heel wat van je gespreksvaardigheden.” Inmiddels is iedereen erg tevreden over de manier van werken met deze locatie-duo’s. Bouman: “We horen nu van het management terug: “De or vraagt niet alleen om informatie, maar bréngt ook. Er is een wisselwerking en we voeren een gelijkwaardig gesprek.”

Medezeggenschapsteams

Sinds kort zijn er medezeggenschapteams waarin or-leden en medewerkers gezamenlijk aan een organisatiebreed vraagstuk werken. Het gaat dan bijvoorbeeld om een nieuwe visie op opleiden of het veranderen van werktijden. Van Bockel: “Het grote voordeel van deze aanpak is dat de besluiten die we nemen dan ook breed gedragen worden.” Or-leden Bouman en Van Huizen: “Het vraagt ook een andere rol van medewerkers. Die moeten niet zich hierdoor alleen richten op het eigen werkproces, maar veel meer naar het grote geheel kijken.”

‘Moderne medezeggenschap vraagt ook om een andere rol van medewerkers’

Tips voor moderne medezeggenschap (van de or van Sint Jacob)

  • Ga in gesprek met je collega’s over wat er speelt op de werkvloer
  • Neem de tijd voor verandering, het vergt soms een lange adem
  • Zorg voor een veilige omgeving in de or om zaken in alle eerlijkheid met elkaar uit te spreken

Meer lezen? Zicht op verschijnt ook 4 keer per jaar als papieren tijdschrift.

Abonneer nu gratis


Zo betrek je de achterban

Benieuwd hoe je als ondernemingsraad beter met de achterban communiceert en hen betrekt bij je werkzaamheden? Lees meer over communicatie met de achterban.

Zicht op... magazine SER
Medezeggenschap