Hoe pas ik als bedrijf IMVO-richtlijnen toe?

De Organisatie voor Europese Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft internationale richtlijnen opgesteld voor IMVO. Deze richtlijnen schrijven due diligence voor: gepaste zorgvuldigheid.

Nederland is lid van de OESO. Dit betekent dat Nederlandse bedrijven verplicht zijn om na te gaan in hoeverre ze betrokken zijn bij misstanden op het gebied van mensenrechten, milieu of dierenwelzijn. Deze richtlijnen omvatten ook de fundamentele arbeidsnormen van de internationale arbeidsorganisatie (ILO).

De OESO licht in deze korte video de richtlijnen toe.

Naast de OESO-richtlijnen zijn de UN Guiding Principles for Business and Human Rights (UNGP’s) van belang. Deze beginselen van de Verenigde Naties gaan over mensenrechten en bedrijfsleven.

De afgelopen jaren hing het succes van een due diligence-proces vooral af van de intrinsieke motivatie en het commitment van bedrijven. De komende jaren krijgen bedrijven te maken met wetgeving voor IMVO.

De zes stappen van het due diligence-proces

Due diligence betekent in het Nederlands ‘gepaste zorgvuldigheid’. Het is een continu proces waarbij je als bedrijf weet wat inkoopt, waar en hoe je dit doet en dat je hierover communiceert. Als bedrijf moet je zicht hebben op mogelijke en werkelijke risico’s op misstanden in je productie- of toeleveringsketen. Risico’s probeer je te voorkomen, misstanden probeer je stoppen of te beperken. Als dat niet lukt, zorg je voor herstelmaatregelen of werk je hieraan mee.

Het is belangrijk dat je verschillende stakeholders betrekt bij het in kaart brengen, en het aanpakken van potentiële of werkelijke risico's. Hiervoor werken bedrijven vaak samen met andere bedrijven in de keten, brancheorganisaties, ngo’s of vakbonden, die vaak lokale contacten hebben in productielanden.

De OESO-richtlijnen en de UNGP’s zijn vertaald in een referentiekader voor bedrijven. Dit continue due diligence-proces bestaat uit zes stappen:

Het due-diligence-proces & ondersteunende maatregelen

Due diligence (gepaste zorgvuldigheid) volgens de OESO-richtlijnen.

Praktische handleiding

De SER stelt een uitgebreide handleiding beschikbaar, die bedrijven helpt elke stap van het due diligence-proces praktisch in te vullen.