Onderzoek

Voor het SER-project ‘betekenisvolle dialoog’, mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation, is in de eerste fase uitgebreid onderzoek gedaan. Via desk research en stakeholderconsultaties is vanuit de theorie en de praktijk in kaart gebracht hoe dialoog tot uiting komt in productieketens en wanneer dit als betekenisvol wordt ervaren.

In onderstaande case studies zijn praktijkvoorbeelden te lezen over hoe bedrijven in gesprek zijn gegaan met hun stakeholders. Wil je meer lezen over de randvoorwaarden en acties om betekenisvolle dialoog vorm te geven en leren over relevante handelingsperspectieven? Bekijk dan het conceptontwerp betekenisvolle dialoog dat de SER heeft ontwikkeld.

Kleding- en textielsector

Natuursteensector

Financiële sector

Voedingsmiddelensector