IMVO-convenanten

De SER adviseerde in 2014 om sectorconvenanten te sluiten op basis van de OESO-richtlijnen. Sindsdien heeft de SER voor verschillende sectoren partijen om tafel gebracht die de OESO-richtlijnen vertalen naar de praktijk en zich daaraan vrijwillig committeren in IMVO-convenanten.

Een IMVO-convenant is een samenwerking tussen bedrijven, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties. Zij maken in de convenanten afspraken om misstanden zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade te voorkomen. Bedrijven ondertekenen een IMVO-convenant vrijwillig.

De SER voert en voerde het secretariaat van de meeste IMVO-convenanten. De afgelopen jaren zijn er IMVO-convenanten gesloten voor elf sectoren: kleding en textiel, banken, goud, natuursteen, voedingsmiddelen, verzekeringssector, pensioenfondsen, metaal, sierteelt, duurzaam bosbeheer en hernieuwbare energie.

De komende jaren krijgen bedrijven te maken met wetgeving voor IMVO.

Zie het advies van de SER uit 2014: IMVO-convenanten.