SER-commissie IMVO

De SER heeft een vaste commissie voor IMVO. Deze commissie bereidt SER-adviezen voor op het gebied van IMVO voor de Raad en stimuleert de dialoog tussen een brede groep partijen die bij IMVO betrokken zijn.

De SER-commissie IMVO is samengesteld uit onafhankelijke kroonleden en leden van werkgevers- en werknemerszijde. Daarnaast heeft de commissie adviserende leden.

De SER bracht afgelopen jaren adviezen uit over effectieve Europese wetgeving voor duurzame ketens (2021), de samenhang tussen wetgeving en samenwerking binnen sectoren (2020), over de samenhang tussen IMVO en de Sustainable Development Goals (2019) en over de IMVO-convenantenaanpak (2014).

De achtergrond van de SER op het gebied van eerlijke handel gaat nog verder terug in de tijd: in 2008 verscheen het SER-advies over duurzame globalisering, waar IMVO als een van de vier wegen naar duurzame globalisering is geïdentificeerd. En in het jaar 2000 adviseerde de SER over maatschappelijk verantwoord ondernemen in het SER-advies De winst van waarden.

In het verlengde van eerdere SER-adviezen, wil de SER-commissie IMVO zich de komende tijd buigen over de synergie tussen verschillende beleidsinstrumenten die IMVO bevorderen. De commissie zoekt naar wegen om in komende adviezen en andere commissieactiviteiten meer ruimte te geven aan inbreng vanuit productielanden.