Commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg (SZG)

Ingesteld ex artikel 42 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (voorheen Wet op de bedrijfsorganisatie geheten) bij besluit van de raad van 15 maart 1996.

Taak: voorbereiden van de adviezen van de raad over beleidsvraagstukken op het terrein van de sociale zekerheid (exclusief de AOW en Anw) en de gezondheidszorg

Leden van de Commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg

Onafhankelijke leden

 • prof. dr. R.J. (Romke) van der Veen (voorzitter)
 • prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers
 • dr. S.R.A. (Steven) van Eijck
 • prof. dr. N.M. (Nicolette) van Gestel
  Plaatsvervangend: prof. dr. M. (Maarten) Lindeboom
 • prof. dr. K (Kim) Putters

Ondernemersleden

 • G. (Gideon) Alewijnse (VNO-NCW / MKB-Nederland)
 • drs. G. (Guusje) Dolsma (VNO-NCW / MKB-Nederland)
 • A. (Anthony) Stigter (VNO-NCW / MKB-Nederland)
 • S. (Sander) Gerritsen (VNO-NCW / MKB-Nederland)
  Plaatsvervangend: O. (Olaf) Prinsen

 • P.H. (Petra) van Holst-Wormser (VNO-NCW / MKB-Nederland)
  Plaatsvervangend: W.J. (Wout) Adema
 • ir. H.J.H. (Hans) Koehorst (LTO-Nederland)

Werknemersleden

 •  mr. E.C. (Erwin) Warschauer (CNV)
  Plaatsvervangend: A. (Aaldert) Mellema
 • drs. C.G. (Kitty) Jong (FNV)
  Plaatsvervangend: dr. H.F. (Henk) van der Velden / M. (Maaike) van der Aar
 • in behandeling (FNV)
  Plaatsvervangend: K. (Kitty) Poppelaars
 • S.F. (Sacha) Heemskerk LLM (VCP))
  Plaatsvervangend: A.C. (Amerik) Klapwijk MSc

Adviserende leden

 • dr. T.A. (Tom) van Yperen (Nederlands Jeugdinstituut)
 • prof.dr. H.L.G.R. (Henk) Nies (Vilans)

Laatste wijziging 13 januari 2022


Secretariaat

 • drs. P.J. (Piet) van den Reijen
 • drs. M. (Masja) van den Burg
 • mr. R. (Rian) van Nispen
 • drs. A.R.G.J (Roland) Zwiers

De persoonsgegevens die u via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.