Commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg (SZG)

Ingesteld ex artikel 42 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (voorheen Wet op de bedrijfsorganisatie geheten) bij besluit van de raad van 15 maart 1996.

Taak: voorbereiden van de adviezen van de raad over beleidsvraagstukken op het terrein van de sociale zekerheid (exclusief de AOW en Anw) en de gezondheidszorg.

De Commissie SZG heeft twee werkgroepen:

Leden van de Commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg

Onafhankelijke leden

 • prof. dr. R.J. (Romke) van der Veen (voorzitter)
 • prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers
 • dr. S.R.A. (Steven) van Eijck
 • prof. dr. N.M. (Nicolette) van Gestel
  Plaatsvervangend: prof. dr. M. (Maarten) Lindeboom
 • prof. dr. M.G. (Marike) Knoef

Ondernemersleden

 • G. (Gabriele) Kasten (VNO-NCW / MKB-Nederland)
 • drs. G. (Guusje) Dolsma (VNO-NCW / MKB-Nederland)
 • A. (Anthony) Stigter (VNO-NCW / MKB-Nederland)
 • S. (Sander) Gerritsen (VNO-NCW / MKB-Nederland)
  Plaatsvervangend: O. (Olaf) Prinsen

 • P.H. (Petra) van Holst-Wormser (VNO-NCW / MKB-Nederland)
  Plaatsvervangend: W.J. (Wout) Adema
 • L. (Lex) Staal (VNO-NCW / MKB-Nederland)
 • ir. H.J.H. (Hans) Koehorst (LTO-Nederland)
 • G.H.N.L. (Guido) van Woerkom (AWVN)

Werknemersleden

 • D. (Daniëlle) Woestenberg (CNV)
  Plaatsvervangend: R. (Rico) Ganga
 • drs. C.G. (Kitty) Jong (FNV)
  Plaatsvervangend: dr. H.F. (Henk) van der Velden / M. (Maaike) van der Aar
 • mr. R. (Rian) van Nispen (FNV)
  Plaatsvervangend: K. (Kitty) Poppelaars
 • S.F. (Sacha) Heemskerk LLM (VCP)
  Plaatsvervangend: A.C. (Amerik) Klapwijk MSc

Adviserende leden

 • prof.dr. H.L.G.R. (Henk) Nies (Vilans)

Ministeriële vertegenwoordigers

 • L.M. (Leida) Lamers (VWS)
  Plaatsvervangend: R. (Renate) van Huizen 

Laatste wijziging 29 november 2023


Secretariaat

 • drs. P.J. (Piet) van den Reijen
 • drs. M. (Masja) van den Burg
 • drs. A.R.G.J (Roland) Zwiers

De persoonsgegevens die je via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.