Commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg (SZG)

Ingesteld ex artikel 42 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (voorheen Wet op de bedrijfsorganisatie geheten) bij besluit van de raad van 15 maart 1996.
Taak: voorbereiden van de adviezen van de raad over beleidsvraagstukken op het terrein van de sociale zekerheid (exclusief de AOW en Anw) en de gezondheidszorg

Leden van de Commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg

Onafhankelijke leden

 • prof. dr. R.J. (Romke) van der Veen (voorzitter)
 • prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers
 • dr. S.R.A. (Steven) van Eijck
 • prof. dr. N.M. (Nicolette) van Gestel
  Plaatsvervangend: prof. dr. M. (Maarten) Lindeboom

Ondernemersleden

 • drs. G. (Guusje) Dolsma (VNO-NCW/MKB)
 • A. (Anthony) Stigter (VNO-NCW MKB Nederland)
 • S. (Sander) Gerritsen (VNO-NCW MKB-Nederland)

 • J.J.M. (Hans) Helgers (VNO-NCW MKB Nederland)

 • P.H. (Petra) van Holst-Wormser (VNO-NCW/MKB Nederland)
 • ir. H.J.H. (Hans) Koehorst (LTO-Nederland)

Werknemersleden

 • W.J. (Willem Jelle) Berg (CNV)
  Plaatsvervangend: C. (Carolien) de Heer/ A. (Anneke) Westerlaken) MSc.
 • drs. C.G. (Kitty) Jong (FNV)
  Plaatsvervangend: dr. H.F. (Henk) van der Velden
 • mr. R. (Rian) van Nispen (FNV)
  Plaatsvervangend: K. (Kitty) Poppelaars
 • S.F. (Sacha) Heemskerk LLM (VCP))
  Plaatsvervangend: A.C. (Amerik) Klapwijk MSc

Ministeriële vertegenwoordigers

 • drs. S. (Stef) Beek (VWS)

 • Plaatsvervangenddrs. G.A. (Gert-Anne) van Pruissen 
 • mr.drs. P. (Pieter) Boone (VWS)

 • mr.drs. D.S. ( Dirk Simon) Buytendorp (FIN)

 • drs. C.C. (Céline) van Essen (SZW)
 • drs. M.M.A. (Monique) van der Ligt (BZK)
 • T. (Thomas) Kooiman MSc (EZ)

 • Plaatsvervangend: S.J. (Stephan) Neijenhuis MSc (VWS) 
 • W.M.A. (Wilco) Tilburgs LLM, M., MSc. (VWS)

Adviserende leden

 • dr. A. (Arthur) van Riel (WRR) 

 • dr. G.D.A. (Gijsbert) Werner (WRR)

Laatste wijziging 29 mei 2019


Secretariaat

drs. P.J. (Piet) van den Reijen, dr. R.A.A. (Robert) Vonk