Commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg (SZG)

Ingesteld ex artikel 42 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (voorheen Wet op de bedrijfsorganisatie geheten) bij besluit van de raad van 15 maart 1996.
Taak: voorbereiden van de adviezen van de raad over beleidsvraagstukken op het terrein van de sociale zekerheid (exclusief de AOW en Anw) en de gezondheidszorg

Leden van de Commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg

Onafhankelijke leden

 • prof. dr. R.J. (Romke) van der Veen (voorzitter)
 • prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers
 • prof.dr. L.G.M. (Leo) Stevens
 • In behandeling

Ondernemersleden

 • drs. G. (Guusje) Dolsma (VNO-NCW/MKB)
  Plaatsvervangend: A. (Anthony) Stigter
 • dr. P.F. (Pieter) Hasekamp (VNO-NCW/MKB)
 • drs. H.J. (Harold) Herbert (VNO-NCW/MKB)
 • drs. A. Koster (VNO-NCW/MKB)
 • drs. C. (Cees) Oudshoorn (VNO-NCW/MKB)
 • drs. M. (Muriel) van der Starre (VNO-NCW/MKB)
 • In behandeling (LTO-Nederland)

Werknemersleden

 • W.J. (Willem Jelle) Berg (CNV)
 • drs. C.G. (Kitty) Jong (FNV)
  Plaatsvervangend: G. (Gerard) Veldhuis
 • drs. M. Kempff MBA (VCP)
  Plaatsvervangend: drs. A.P.C.M. (Nic) van Holstein
 • dr. H.F. (Henk) van der Velden (FNV)
  Plaatsvervangend: P. (Paul) van den Boom
 • S.F. (Sacha) Heemskerk LLM (VCP)
 • In behandeling (CNV)

Adviserende leden

 • dr. R.F.T. (Rob) Aalbers (CPB)
  Plaatsvervangend: dr. R.W. (Rob) Euwals
 • r. S.E. Kooiker (SCP)
 • drs. ing. A.H.J. Moerkamp (CVZ)
 • prof.dr. J.J. (Johan) Polder (RIVM)
  Plaatsvervangend: ir. L.C.J. (Lany) Slobbe
 • prof. dr. F.T. (Erik) Schut (EUR)
 • G. (Guido) Schotten (DNB)
 • W. (Wilna) Wind

Ministeriƫle vertegenwoordigers

 • drs. E.J. (Evert Jan) van Asselt (VWS)
 • L.M. (Linda) Brinke (Fin)
 • R. Jongsma (SZW)
 • W. (Willibrord) Kruijsen (SZW)
 • drs. M.M.A. (Monique) van der Ligt (BZK)
 • drs. G.A. van Pruissen (VWS)
 • M.H. (Maarten) van der Wagt MPhil MSc (EZ)

Laatste wijziging 1 oktober 2018


Contact met de commissiesecretarissen

drs. A. (Arnold) Devreese, drs. P.J. (Piet) van den Reijen en drs. A.R.G.J (Roland) Zwiers